Cliëntenraad

De centrale cliëntenraad praat mee met de bestuurder over zaken die stichtingsbreed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Stichting Samen Zorgen.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:

  • Jan de Gelder, voorzitter
  • Margreet van der Spek, secretaris
  • Hanneke Hinderks
  • Hessel Kielstra (nieuwbouw)

U kunt de centrale cliëntenraad bereiken via de secretaresse van Stichting Samen Zorgen: Corine Elings, c.elings@stgsamenzorgen.nl

Notulen van de cliëntenraad vergadering
Wilt u de vastgestelde notulen van de laatste vergadering bekijken? Klik dan op onderstaande link.

Notulen cliëntenraad 26-06-2019

Individuele klachten
De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor heeft Stichting Samen Zorgen een aparte klachtenregeling opgesteld.