Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) praat mee met de bestuurder over zaken die stichtingsbreed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Stichting Samen Zorgen.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:

  • Margreet van der Spek, voorzitter
  • John Neuteboom, namens lokale cliëntenraad (LCR) Heteren

U kunt de centrale cliëntenraad bereiken via de secretaresse bestuurder en ambtelijk ondersteuner van Stichting Samen Zorgen: Corine Elings, c.elings@stgsamenzorgen.nl

Notulen van de gezamenlijke cliëntenraad vergadering
Wilt u de vastgestelde notulen van de laatste vergadering bekijken? Klik dan op onderstaande link.

Notulen cliëntenraad 10 maart 2021

Lokale cliëntenraden
Naast de centrale cliëntenraad, worden ook lokale cliëntenraden geïnstalleerd. De lokale cliëntenraad (LCR)  behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de locatie en denkt mee over (beleids) zaken die cliënten op locatie aangaan. De lokale raad brengt voor het voetlicht wat er lokaal speelt en kan de belangen van ´hun´ bewoners/ cliënten het beste behartigen. Gevraagd en ongevraagd wordt advies gegeven aan de gebiedsmanager en directeur over lokale zaken als de zorg- en dienstverlening, eten, welzijnsactiviteiten, veiligheid, de was, verbouwingen, verhuizen en dergelijke.

De LCR Heteren is inmiddels geïnstalleerd en bestaat uit:

  • John Neuteboom, voorzitter
  • José Grimmelt
  • Anny Frentz
  • Marcel Inklaar, gebiedsmanager Heteren

Voor de LCR Herveld-Andelst heeft mevrouw Annie van den Berg-Moed zich beschikbaar gesteld. Maar we zijn nog dringend op zoek naar meer leden. Heeft u belangstelling? Neemt u dan contact op met Corine Elings, c.elings@stgsamenzorgen.nl. Zij kan u in contact brengen met de gebiedsmanager Herveld-Andelst, Janneke de Keijzer.

Na de installatie van de LCR Herveld-Andelst, volgt het proces voor het opstarten van een LCR voor de wijk en (op termijn) voor Driel.

Individuele klachten
De gezamenlijke cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor heeft Stichting Samen Zorgen een aparte klachtenregeling opgesteld.