Gezamenlijke cliëntenraad

De gezamenlijke cliëntenraad praat mee met de bestuurder over zaken die stichtingsbreed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Stichting Samen Zorgen.

De gezamenlijke cliëntenraad bestaat uit:

  • Margreet van der Spek, voorzitter
  • Anny Frentz, secretaris

U kunt de gezamenlijke cliëntenraad bereiken via de secretaresse bestuurder en ambtelijk ondersteuner van Stichting Samen Zorgen: Corine Elings, c.elings@stgsamenzorgen.nl

Notulen van de gezamenlijke cliëntenraad vergadering
Wilt u de vastgestelde notulen van de laatste vergadering bekijken? Klik dan op onderstaande link.

Notulen cliëntenraad 16 december 2020

Individuele klachten
De gezamenlijke cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor heeft Stichting Samen Zorgen een aparte klachtenregeling opgesteld.