Cliëntenraad

Stichting Samen Zorgen hecht veel waarde aan de kwaliteit van het wonen op onze locaties en de zorg- en dienstverlening die cliënten ontvangen. De inbreng van de cliënten hierover vinden we belangrijk. Daarom hebben we zowel een centrale cliëntenraad als lokale cliëntenraden.

Centrale cliëntenraad (CCR)

De centrale cliëntenraad bestaat uiteen onafhankelijke voorzitter en de voorzitters van de lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad praat mee met de directeur-bestuurder over onderwerpen die organisatiebreed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Stichting Samen Zorgen.

In verband met het aftreden van de onafhankelijk voorzitter van de CCR en de voorzitter van de LCR Heteren, hebben we vacatures voor deze posities. Bent u nauw betrokken bij Stichting Samen Zorgen en heeft u belangstelling? Dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk ondersteuner, Corine Elings.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:
  • vacature (voorzitter)
  • vacature (namens lokale cliëntenraad (LCR) Heteren)
  • Jolanda van Marwijk, namens lokale cliëntenraad (LCR) Herveld-Andelst

U bereikt de centrale cliëntenraad via de secretaresse bestuurder en ambtelijk ondersteuner van Stichting Samen Zorgen: Corine Elings, c.elings@stgsamenzorgen.nl.

Notulen van de centrale cliëntenraad

Wilt u de vastgestelde notulen van de laatste vergadering bekijken? Klik dan op onderstaande link.

Notulen cliëntenraad 24 januari 2024

Jaarverslag centrale cliëntenraad

Bent u benieuwd naar de activiteiten, vergaderingen en uitgebrachte advies- en instemmingsaanvragen van de centrale cliëntenraad in 2022? Lees dan hier het jaarverslag.
Jaarverslag 2022

Jaarplan centrale cliëntenraad

Voor 2023 heeft de centrale cliëntenraad een jaarplan opgesteld. De inhoud van het jaarplan 2023 leest u hieronder.

Jaarplan 2023

Lokale cliëntenraden (LCR)

Naast de centrale cliëntenraad, zijn ook lokale cliëntenraden geïnstalleerd. De lokale cliëntenraden bestaan uit cliënten en hun vertegenwoordigers, zoals familieleden. Deze raad denkt mee over lokale (beleids)zaken. Ze brengt voor het voetlicht wat er lokaal speelt en behartigt de belangen van de cliënten. Gevraagd en ongevraagd geeft de lokale cliëntenraad advies aan de gebiedsmanager en directeur-bestuurder over onderwerpen als zorg- en dienstverlening, eten, activiteiten, veiligheid, de was, verbouwingen en verhuizingen.

De LCR Heteren is geïnstalleerd en bestaat uit:

vacature (voorzitter)
José Grimmelt
Anny Frentz
Karen Beekman, gebiedsmanager Heteren

Bent u benieuwd wat er in de laatste vergadering van LCR Heteren is besproken? Klik dan op onderstaande link.

Verslag LCR Heteren 4 september 2023

De LCR Herveld-Andelst is geïnstalleerd en bestaat uit:

  • Jolanda van Marwijk, voorzitter
  • Annie van den Berg-Moed
  • Jan Paul
  • Chantal Peelen, gebiedsmanager Herveld-Andelst

Voor het verslag van de laatste vergadering van LCR Herveld-Andelst, klikt u op onderstaande link.

Verslag LCR Herveld-Andelst 7 maart 2024

Wilt u meepraten?

Spreekt het meepraten over het reilen en zeilen binnen Stichting Samen Zorgen u aan? Neemt u dan contact op met Corine Elings, c.elings@stgsamenzorgen.nl. Zij brengt u in contact met de gebiedsmanager van Herveld-Andelst of Heteren, die u van meer informatie kan voorzien. Ook voor onze nieuw te bouwen locatie Vire Hof in Driel en de wijk starten we op termijn lokale cliëntenraden op.

Individuele klachten

De gezamenlijke cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Op de pagina ‘Als u niet tevreden bent’ vindt u de klachtenregeling van Stichting Samen Zorgen.