Giften/donaties

Stichting Samen Zorgen heeft het welzijn van haar cliënten hoog in het vaandel staan. Veel familieleden, vrijwilligers en andere betrokkenen dragen daaraan bij. Ook financieel.

De Steunstichting verzamelt deze financiële middelen en stemt af waaraan het geld wordt besteed. Voorbeelden van bestedingsdoelen zijn de duofiets en de braintrainer.

Nieuwe donaties zijn welkom. Wij verzekeren u dat wij uw bijdrage op een zinvolle manier besteden. Natuurlijk kunt u ook éénmalig een gift overmaken op NL93RABO0123989892.

Stichting Samen Zorgen heeft ANBI-status
Stichting Samen Zorgen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we geen schenkings- en /of successierecht hoeven te betalen over de schenkingen die we ontvangen. Voor u betekent het dat uw gift aan Stichting Samen Zorgen aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

https://www.stgsamenzorgen.nl/wp-content/uploads/2021/11/ANBI-status.pdf

https://www.stgsamenzorgen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Meerjarenbeleidsplan-2021-2023-SSZ-08122020.pdf

https://www.stgsamenzorgen.nl/wp-content/uploads/2021/06/Kwaliteitsjaarverslag-2020-Stichting-Samen-Zorgen.pdf

https://www.stgsamenzorgen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Jaarrekening-2020.pdf