Als u niet tevreden bent

Zorg en dienstverlening kunnen altijd beter, daarvan zijn wij overtuigd. Geef ons de kans om te verbeteren. Spreek ons persoonlijk aan met alles wat u hoog zit, zodat we tot een passende oplossing kunnen komen. Bovendien kunnen we met uw klacht of suggestie onze dienstverlening verbeteren. Wij zijn u daar nu al dankbaar voor.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Uw klacht kunt u het beste eerst bespreken met de medewerker waarbij de klacht is ontstaan. Lukt dat niet? Bespreek de situatie dan met de teamcoach. Als uw klacht naar uw mening niet goed is behandeld, kunt u terecht bij de gebiedsmanager en uiteindelijk bij de directeur-bestuurder.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u ook een beroep doen op de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wkggz. Een uitgebreide toelichting op hoe wij met een klacht omgaan leest u in onze klachtenregeling.

 

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz)

Bespreekt u uw klacht liever met iemand die niet is verbonden aan Stichting Samen Zorgen? Dan staat de cliëntvertrouwenspersoon Wkggz voor u klaar. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk (niet in dienst bij Stichting Samen Zorgen) en kunt u kosteloos inschakelen. U bereikt de vertrouwenspersoon via de contactgegevens aan de rechterkant van deze pagina.

Komt u er niet naar tevredenheid uit met de onafhankelijke bemiddeling van de cliëntvertrouwenspersoon? Dan kan deze u adviseren en ondersteunen bij het vervolg van de procedure. Bijvoorbeeld door u te verwijzen naar de externe klachtencommissie of de geschillencommissie zorg. Meer informatie over de commissies vindt u in de Klachtenregeling externe commissie Wkggz en in het Reglement geschillencommissie.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

Ieder mens heeft het recht in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken, zelf te beslissen hoe de dag wordt doorgebracht, waar men woont, enz. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Stichting Samen Zorgen vindt leven in vrijheid een belangrijke waarde. De Wet zorg en dwang heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: Nee, tenzij.

Het kan gebeuren dat u een vraag heeft over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning waar u met een onafhankelijke partij over wilt praten. Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Dat kan ook als u een klacht heeft waar u niet uitkomt.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk (niet in dienst bij Stichting Samen Zorgen). Zij behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning. De contactgegevens vindt u aan de rechterkant van deze pagina. Of neemt u contact op met Zorgbelang Algemeen, via telefoonnummer 088-9294099. Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.adviespuntzorgbelang.nl

Bekijk hier de flyer met de gegevens van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

 

Cliëntvertrouwens- personen

  1. Ruud Mooij Cliëntvertrouwenspersoon Wkggz
  1. Telefoonnummer: 06-20577586 (bereikbaar tussen 17.00 - 19.00 uur)
  2. Email: ruudmooijdriel@msn.com
  1. Gyöngyvér Fleuren Cliëntvertrouwenspersoon Wzd
  1. Telefoonnummer: 06-30441912
  2. Email: gyongyverfleuren@zorgbelangcvp.nl