Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld voor inwoners van de gemeente Overbetuwe. Daarnaast bent u niet of onvoldoende in staat om op eigen kracht of met behulp van uw sociale netwerk (kinderen, familie, buren, vrienden etc.) een schone, leefbare woonruimte te realiseren.

Indicatie

Voor huishoudelijke ondersteuning is een indicatie nodig. Als u zelf goed kan bepalen welk schoonmaakwerk er gedaan moeten worden, komt u misschien in aanmerking voor een algemene voorziening. In deze situatie komt de zorgaanbieder langs om samen met u een overeenkomst te bepalen en zij geven vervolgens het aantal uren door aan de gemeente Overbetuwe.

Als u zelf niet meer kunt bepalen welke schoonmaak- werkzaamheden er gedaan moeten worden komt u in aanmerking voor een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke ondersteuning. De zorgaanbieder bepaalt dit. Komt u in aanmerking, neemt u dan contact op met het Sociaal Team Overbetuwe: 0488-820217. Op de website van Gemeente Overbetuwe vindt u ook meer informatie.

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van de huishoudelijk ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. Dit is een bedrag van € 19,- per maand. U ontvangt de rekening voor de eigen bijdrage vanuit het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u controleren wanneer u wel of niet een eigen bijdrage moet betalen.