Kwaliteit

Kwaliteit van zorg

Binnen Stichting Samen Zorgen werken wij voortdurend aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening op basis van de kwaliteitseisen zoals in het landelijk Kwaliteitskader zijn vastgelegd. Het gaat om persoonsgerichte zorg, basisveiligheid, wonen en welzijn, maar ook over de juiste personeelssamenstelling die passend is bij de gevraagde, vaak complexe, zorg.

Stichting Samen blijft investeren in de ontwikkeling van teams, zodat de teams beter toegerust zijn voor hun werkzaamheden. Om na te gaan of wij de goede dingen doen, laten wij jaarlijks  tevredenheidsonderzoeken uitvoeren. Zowel onder cliënten, contactpersonen en medewerkers.

Aan de hand van deze resultaten en de gesprekken daarover verbeteren wij continu onze zorg- en dienstverlening. Want kwaliteit is pas kwaliteit als u dat ook zo ervaart!

Inspectierapport

De inspectie bezoekt alle zorgaanbieders die intramurale ouderenzorg leveren op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bent u geïnteresseerd in het inspectierapport? Klik dan hier voor het meest recente inspectierapport.

Resultaten Cliënttevredenheidsonderzoek – CTO en PREM 2023

De Net Promoter Score (NPS EU) onder cliënten in de wijk is +85 en het rapportcijfer maar liefst een 9.

Het gemiddelde rapportcijfer van het CTO op locaties Liefkenshoek en Andalhof is een 8,1.

ZorgkaartNederland.nl

Deze grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg helpt nieuwe cliënten om een juiste keuze te kunnen maken. Ook zorgaanbieders hebben er baat bij: zij weten hoe zij gewaardeerd worden. Bovendien kijken zorgkantoren en zorgverzekeraars hiernaar om bij de Inkoop van zorg extra punten (en dus inkomsten) te kunnen bieden.

Wilt u uw waardering plaatsen via de link, dan kan dat heel eenvoudig:

Klik hier voor Liefkenshoek in Heteren.
Klik hier voor Andalhof in Andelst.
Klik hier voor onze wijkverpleging. 

MT Kwaliteitsjaarplan – onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan

Het kwaliteitsplan is samen met het scholingsplan onderdeel van het MT Jaarplan. Het is een afgeleide van het meerjarenbeleid 2022-2024 van Stichting Samen Zorgen.

Als zorgorganisatie is Stichting Samen Zorgen volop in ontwikkeling om aan cliënten in de gemeente Overbetuwe duurzame kwaliteit van zorg en veiligheid te bieden.

Bekijk hier het Meerjarenbeleidsplan 2022-2024 en het Kwaliteitsplan

Kwaliteitsjaarverslag

In het kwaliteitsverslag is te lezen hoe Stichting Samen Zorgen kwaliteit van zorg heeft geleverd.
Dit kwaliteitsjaarverslag is opgesteld volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Wij wensen u veel leesplezier.

Klik hier voor het kwaliteitsjaarverslag

Samenwerking GEZ Midden-Betuwe

Structurele samenwerking vanuit diverse disciplines levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Stichting Samen Zorgen participeert daarom in het samenwerkingsverband Geïntegreerde Eerstelijnszorg Midden-Betuwe.