Visie & waarden

De visie van Stichting Samen Zorgen:
Warm voor elkaar

Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Daarom is er bij Stichting Samen Zorgen tijd voor een praatje en een goed gesprek. We weten wat mensen drijft en waar mensen gelukkig van worden. Dat helpt ons om onze zorg en ondersteuning vorm te geven. Bij ons is er oprechte aandacht en blijven we dicht bij ieders eigen manier van leven. Hier worden mensen gezien.

Kwaliteit van leven vinden we belangrijk
Die kwaliteit kan afnemen op momenten waarop de gezondheid achteruitgaat: het lukt dan niet meer alleen of met hulp van familie. Dan is Stichting Samen Zorgen er met warme zorg en ondersteuning. Met onze wijkverpleging en maaltijdservice aan huis zijn we altijd dichtbij. Is thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk, dan bieden we graag een nieuw thuis op onze locaties Andalhof in Andelst en Liefkenshoek in Heteren. Onze dagbesteding in Zetten biedt activiteiten en zorgt voor sociale contacten. In alles wat we doen komen onze warm-waarden terug: waardevol, aandacht, regie en mensgericht.

Betekenisvol ouder worden
Cliënten ervaren bij ons dat ouder worden betekenisvol is en houden daarbij zelf de regie. Zij beslissen hoe hun dag eruitziet en geven zo hun leven zelf vorm. Dat zit in grote en in kleine dingen: zij bepalen bijvoorbeeld zelf op welk moment zij opstaan en wat zij die dag gaan doen, maar ook wat zij eten en met wie en wanneer ze dat doen. Op eigen kracht én met steun van naasten is er veel mogelijk.

Stichting Samen Zorgen in vogelvlucht:

In onderstaande video wordt gesproken over De Hoge Hof en de nieuwbouw: in september 2021 zijn de bewoners van De Hoge Hof verhuisd naar onze nieuwe locatie Andalhof.

Kernwaarden
Onze missie en visie zijn vertaald in kernwaarden en gedragingen. Iedere medewerker van Stichting Samen Zorgen voelt zich verbonden met deze kernwaarden en geeft er vorm aan.

Om richting te geven aan ons gezamenlijk handelen heeft Stichting Samen Zorgen vier kernwaarden vastgesteld die onze missie – het leveren van warme zorg – laten zien.

WARM-waarden

Waardevol

 • We dragen professioneel bij aan een betekenisvol leven van de ouder wordende mens
 • We zorgen ervoor dat de cliënt actief kan participeren in de samenleving
 • We sluiten nauw aan bij wat de cliënt wil
 • Wij verrichten ons werk professioneel, liefdevol en met passie

Aandacht

 • Samen met de familie, mantelzorgers en vrijwilligers zijn wij betrokken bij het leven van de cliënt
 • We gaan met aandacht en geduld om met de wensen van de cliënt
 • We hebben aandacht voor elkaar

Regie

 • De cliënt bepaalt samen met familie/naasten hoe zijn/haar leven vorm te geven
 • De cliënt ervaart daarbij zeggenschap en autonomie
 • De cliënt geeft zijn/haar leven zo zelfstandig mogelijk vorm
 • De cliënt voelt zich erkend en herkend in zijn mens-zijn (*See me)

Mensgericht

 • Wij gaan uit van gelijkwaardigheid
 • Wij zijn naast familie/mantelzorger en vrijwilliger van betekenis voor wie zorg ontvangt
 • Wij hebben respectvolle aandacht voor de cliënt, de zorgrelatie staat hierbij centraal
 • We hanteren de juiste afstand en nabijheid