Week tegen Eenzaamheid bij Stichting Samen Zorgen

Mirjam Boot, zorgcoach bij Stichting Samen Zorgen

Eenzaamheid is iets persoonlijks. Het is een gevoel en vaak niet zichtbaar aan de buitenkant. In Nederland heeft meer dan de helft van de ouderen gevoelens van eenzaamheid. In deze ‘Week tegen Eenzaamheid’ is binnen Stichting Samen Zorgen extra aandacht voor dit onderwerp. Mirjam Boot is zorgcoach op onze locatie Liefkenshoek, ze vertelt:

“Eenzaamheid verschilt per persoon. Meestal ontstaat het na verdriet of een tegenslag, bijvoorbeeld na een verhuizing naar een verpleeghuis, bij psychische of lichamelijke achteruitgang of na het overlijden van een dierbare. Waar de een de gebeurtenis na verloop van tijd een plekje kan geven, wordt het voor de ander steeds lastiger om hiermee om te gaan. Eenzaamheid sluipt er dan ook langzaam in en dat maakt het lastig te signaleren.”

Hoe herken je eenzaamheid?

Er is geen checklist die je kunt afvinken om erachter te komen of iemand gevoelens van eenzaamheid heeft. Wel geeft Mirjam aan op welke signalen u kunt letten, die niet automatisch betekenen dat iemand zich eenzaam voelt maar het kan er wel op wijzen:

  • Lichamelijke signalen | Iemand ziet er de laatste tijd slecht uit, zorgt niet goed voor zichzelf, is afgevallen of praat steeds vaker over klachten als hoofdpijn en vermoeidheid. Zo kent u die persoon helemaal niet.
  • Psychische signalen | Iemand praat steeds meer over gevoelens van of vertoont signalen van zinloosheid, verdriet of boosheid. De vrolijke persoon die u kende, is niet of nauwelijks meer te herkennen.
  • Sociale signalen | U ziet dat iemand steeds minder sociale contacten heeft en steun van vrienden of familie mist.
  • Gedragsmatige signalen | Het valt u op dat iemand zich steeds meer terugtrekt en mensen op afstand houdt. Of dat iemand de laatste tijd veel drinkt en steeds ongezonder gaat leven.


Wat kun je zelf doen?

Herkent u eenzaamheid bij een ander, dan kunt u zelf in actie komen. Mirjam: ‘Maar let wel op, want we zijn geneigd al snel in te vullen voor een ander, mijn tip is om dit niet te doen. Drink eens een kop koffie met iemand, de vraag “Vertel eens, hoe gaat het met je?” is dan vrij eenvoudig gesteld. Het doet mensen goed te praten over hun gevoelens. Zo sprak ik onlangs met een groep bewoners die allemaal een vergelijkbaar verleden hebben. Dat zorgde voor verbinding. Er zijn nu zelfs plannen voor regelmatige koffiemoment om te praten over een gezamenlijk thema. Fijn dat ik zo bewoners in contact kan brengen met elkaar.”

Een kaartje sturen kan ook al veel betekenen en het gevoel geven dat er aan je wordt gedacht. Daarnaast zal het u als afzender ook een goed gevoel geven. Ook kan iedereen die dit wil zich aansluiten bij activiteiten op Liefkenshoek. Met name activiteiten die tot interactie leiden kunnen bijdragen aan het verminderen van het gevoel van eenzaamheid.

Praten over eenzaamheid

Mirjam stimuleert haar collega’s het gesprek over eenzaamheid te blijven voeren. Met elkaar en natuurlijk met de cliënten. Ze deelt haar kennis over het signaleren van en omgaan met eenzaamheid en helpt collega’s met het stellen van de juiste vragen. Deze week staan de activiteiten op onze locaties in het teken van dit thema. Ook kleden we op Liefkenshoek de bankjes in de centrale gangen aan. Kussentjes, een plaid, een koffietafeltje met koffie, thee, water en een koekje. Een set gesprekskaartjes erbij moeten uitdagen tot het aangaan van gesprekken tussen bewoners.

Tot slot wil Mirjam nog meegeven: “Doe geen aannames. Mensen met een groot sociaal netwerk kunnen zich ook eenzaam voelen, en andersom: mensen met weinig contacten kunnen zich juist heel prettig voelen. Iedereen is anders en heeft andere behoeftes.”

Wilt u meer weten of bijdragen?

Wilt u meer weten over eenzaamheid? Kijk dan op de website www.eentegeneenzaamheid.nl of vraag een van onze medewerkers. Wilt u als vrijwilliger bijdragen aan een waardevolle dag van de bewoners van onze locaties? Kijk dan op deze pagina op onze website, of neem contact op met Hanneke Nieboer, vrijwilligerscoördinator h.nieboer@stgsamenzorgen.nl