Nieuwe cliëntvertrouwenspersoon Wkggz

Conform het rooster van aftreden, is de heer Wessel van Binsbergen per 1 januari 2024 afgetreden als cliëntvertrouwenspersoon Wkggz. Zijn rol wordt overgenomen door de heer Ruud Mooij.
De heer Mooij was eerder verbonden aan Stichting Samen Zorgen door zijn rol in de Raad van Toezicht.
 

Als er ontevredenheid is bij de cliënt of diens naaste lossen we dat in eerste instantie zelf intern op. Is dit niet naar tevredenheid, dan kan (kosteloos) de cliëntvertrouwenspersoon worden benaderd. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk (niet in dienst van Stichting Samen Zorgen).