'Samen in de wijkzorg' gaat verder in 2023 en 2024

Sinds 2019 werken in het huisartsenpostgebied Arnhem meer dan 25 zorgorganisaties, waaronder Stichting Samen Zorgen, samen om de zorgaanvragen voor de wijkverpleging gemakkelijk te maken onder de naam “Samen in

de Wijkzorg”. Dit om het aanvragen van verpleging, verzorging en gespecialiseerde verpleging snel en bij de juiste hulpverlener terecht te laten komen én de druk op zorgorganisaties te verminderen. Zorgorganisaties zorgen er samen voor dat aanvragen terecht komen bij de juiste professionals, die op dat moment ruimte hebben om de cliënt de juiste zorg te geven.

Marike Hafkamp, projectleider van Samen in de Wijkzorg vertelt: “In het begin van de coronacrisis werd de druk op de zorgorganisaties in de wijk enorm groot. Mensen die wijkverpleging wilden aanvragen moesten hun vraag bij verschillende organisaties neerleggen voordat ze iemand hadden gevonden die aan hun hulpvraag kon voldoen. Dit zorgde niet alleen voor onrust bij de aanvragers, maar legde tevens extra druk op de organis

aties. Samen besloten wij dat de zorg beschikbaar moest blijven voor iedereen die dit nodig heeft.

In Samen in de Wijkzorg werken meer dan 25 organisaties samen om de zorgaanvragen gezamenlijk op te pakken. De coördinerende teams van wijkverpleegkundigen en coördinerende specialistische teams van verschillende thuiszorgorganisaties werken samen en overleggen over de coördinatie van zorg, conform beschikbare capaciteit en expertise.
Voor het doen van een aanvraag doen verwijzers, zoals bijvoorbeeld het transferbureau van Ziekenhuis Rijnstate en huisartsen, een aanvraag via de website en hoeven zij niet meer diverse organisaties te contacten om hun hulpvraag op te pakken.
In de evaluatie van onderzoeksbureau Ecorys in juli 2022 geeft een groot deel van de medewerkers, verwijzers, managers en bestuurders aan dat de zorgaanvragen sneller worden opgepakt en dat er meer zorgvragen kunnen worden opgepakt. Een heel mooi resultaat!”

Samenwerkingsovereenkomst

Op 5 december hebben bestuurders van de samenwerkende organisaties aangegeven het project Samen in de Wijkzorg in 2023 en 2024 verder te continueren en naar een volgend niveau te brengen. Dit is bestendigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Zelfstandigheid

Voordat de organisaties zorg inzetten kijken ze eerst naar wat u nog zelf kunt en waar de mensen in uw omgeving kunnen helpen. Ook kijken zij met u naar de mogelijkheden om hulpmiddelen en technologie in te zetten. Zo helpen zij om eigen regie en zelfstandigheid te behouden en vermindert dit de druk op de zorgorganisaties.
Uiteraard komt de wijkverpleging bij u thuis als hulpmiddelen, technologie en/of mantelzorg geen optie (meer) zijn.

Aanvragen van wijkverpleging

U kunt bij Samen in de Wijkzorg terecht voor het aanvragen van verpleging, verzorging en gespecialiseerde verpleging zoals gespecialiseerde wondverpleging, palliatieve verpleging, technische verpleging, longverpleging of het inschakelen van een casemanager dementie, in de Gemeenten Arnhem, Didam, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Meer informatie of het aanvragen van zorg kan op www.samenindewijkzorg.nl