Benoeming twee nieuwe leden Raad van Toezicht

In januari 2023 zijn mevrouw Yvonne van Lienden (1 januari) en de heer Bob van ’t Geloof (19 januari) benoemd als leden van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Samen Zorgen.

Mevrouw Van Lienden heeft bestuurlijke, eindverantwoordelijke en toezichthoudende ervaring in het publieke en sociale domein. Ook heeft zij ruime ervaring in onder andere HR, lijnmanagement, programmamanagement en als kwartiermaker in verschillende branches, waaronder de zorg.  Bij een onderwijsorganisatie, een woningcorporatie en een culturele ondernemer was/is zij eveneens toezichthouder.  Mevrouw Van Lienden: “Wat mij aanspreekt is de doelstelling van Stichting Samen Zorgen ‘Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach.’ Graag wil ik vanuit een toezichthoudende rol en in dialoog met de betrokken partijen een bijdrage leveren aan een goede balans in tegenkracht, samenwerking en verbinding.”

 

De heer Van ’t Geloof is benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad van Stichting Samen Zorgen. Hij heeft ervaring als bestuurder, lid en voorzitter van Raden van Toezicht in de zorgsector, in het bijzonder in de Wlz. Ook heeft hij ervaring als voorzitter van centrale cliëntenraden bij twee organisaties. De heer Van ‘t Geloof: “Ertoe doen voor een ander, samenwerken en doelen bereiken zijn mijn bronnen van inspiratie en motivatie. Maatschappelijk ondernemen en strategisch beleidsdenken met betrekking tot zorg-, kwaliteits- en welbevindingsvraagstukken zijn thema’s die mij aanspreken. In deze context wil ik inhoud kunnen geven aan mijn betrokkenheid bij onze samenleving en wil ik mij graag op voordracht van de centrale cliëntenraad binnen Stichting Samen Zorgen gaan inzetten als lid van de Raad van Toezicht.”

Met deze benoemingen bestaat de Raad van Toezicht van Stichting Samen zorgen uit:

  • Mevrouw Mirjam Groenendijk, voorzitter*
  • Mevrouw Ilona Janssen
  • De heer Leroy Megens
  • Mevrouw Yvonne van Lienden
  • De heer Bob van 't Geloof

*Het voorzitterschap is per 1 januari door mevrouw Groenendijk overgenomen van de heer Mooij. De heer Mooij en de heer Beune zijn na beëindiging van respectievelijk twee en één zittingsperiode/-n afgetreden.

De Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Samen Zorgen heten de nieuwe raadsleden van harte welkom en kijken uit naar een prettige samenwerking.