Belangrijke informatie over Coronavirus

Helaas hebben wij in Nederland ook inmiddels het Coronavirus. Stichting Samen Zorgen volgt de ontwikkelingen nauwlettend en volgt hierbij de adviezen van RIVM, GGD en het kabinet op. We vragen iedereen om extra alert te zijn in deze periode van het coronavirus. Wij willen de zorg kunnen blijven verlenen en vragen daarom de medewerking van iedereen. Het is belangrijk dat wij de zorg voor lange tijd kunnen blijven bieden!

Onderstaande afspraken gelden daarom in ieder geval tot en met 31 maart, mochten er ontwikkelingen zijn volgt er nieuwe informatie.

Welke afspraken hanteren wij:

 • Wij vragen om het bezoek aan cliënten te beperken. Wij adviseren om met 1 persoon per dag te gaan en na het bezoek het pand direct weer te verlaten. Neem ook geen kleine kinderen mee.
 • Cliënten vinden het leuk om nu heeeel veel post te ontvangen, daarom zetten wij in de hal van onze locaties een doos neer zodat wij de post direct naar de cliënt kunnen brengen. Gooi een kaart, tekening of presentje in de doos en ga niet verder het pand in.
 • Bel eens met de cliënt, minder bezoek is niet leuk maar meer telefoon vaak wel!
 • Wij hebben geen gezamenlijke activiteiten en ons pand is zeer beperkt toegankelijk. Voor de verzorging van maaltijden aan omwonenden maken wij aangepaste afspraken. Het restaurant is voor bezoekers gesloten.

Hygiëne, hand- en hoesthygiëne zijn in deze periode extra belangrijk.

 • Was de handen regelmatig en goed met zeep voor 30 seconden. Zeker voor én na bezoek aan een cliënt.
 • Hoest en nies in uw elleboog of in een papieren wegwerpzakdoek.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van de neus en gooi deze na gebruik in de afvalbak.

Welke afspraken hanteren wij intern:

 • We werken zoveel mogelijk in het eigen team.
 • We nemen pauzes gespreid en gaan die niet in 1 ruimte houden maar zoveel mogelijk bij het eigen team dicht bij de werkplek.
 • We houden afstand waar het kan en gaan, als de zorg het toe laat met 1 medewerker naar de cliënt. We houden hier ook rekening mee bij de overdracht.
 • Waar mogelijk werken wij vanuit huis.
 • Wij blijven thuis bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (is >38 graden) en overleggen met de leidinggevende. Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven.
 • Het landelijke advies voor zorgmedewerkers is om zoveel als mogelijk niet naar het buitenland en Brabant af te reizen en geen evenementen te bezoeken (ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn).
 • Als je een collega nu niet kan bereiken mail die dan met je vraag.
 • Als je een vraag hebt overleg dan vooral met je leidinggevende.
 • Wij hebben nu meer schoonmaakrondes dan normaal.

Meer informatie

Actuele informatie vindt u op de website van het RIVM

Jeanette Horlings-Koetje, bestuurder