Verpleegkundige zorg

Verpleegkundige zorg luistert nauw. Wij kunnen u thuis helpen met:

  • wondverzorging
  • toedienen van medicijnen en injecties
  • verpleegkundige- en verpleegtechnische handelingen
  • terminale zorg  

Als u op de wachtlijst staat voor een appartement in Liefkenshoek of De Hoge Hof en u bent in een van de eerder genoemde gebieden woonachtig, dan kunt u alvast extra ondersteuning ontvangen. Dat is wel zo vertrouwd. Informeert u naar de mogelijkheden.

Indicatie
Indien u een vraag voor verpleegkundige zorg heeft maakt de wijkverpleegkundige een afspraak met u. Zij bekijkt samen met u wat uw zorgvraag is, wat u daarbij zelf kan of wat uw omgeving hierin kan betekenen. Aan de hand van die informatie stelt zij samen met u een indicatie op. Voor het telefoonnummer van de wijkverpleegkundige zie contactgegevens.

Ondersteuning zonder indicatie
Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen indicatie en wilt u toch ondersteuning vanuit Stichting Samen Zorgen? Leg ons gerust uw vraag voor. Wij zoeken met u naar een oplossing.

 
   
   
 
 
 

Contact

Zorgadvies op maat? Vragen over beschikbaarheid van appartementen?
Bel met
Miriam Teunissen van Manen (Woonzorgbemiddelaar)

0488-452541

of

06-22467129

 

of mail naar:
m.teunissenvanmanen@stgsamenzorgen.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:30


Voor vragen over wijkverpleging kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige.

0488-820217