Stichting Samen Zorgen heeft het welzijn van haar cliënten hoog in het vaandel staan. Veel familieleden, vrijwilligers en andere betrokkenen dragen daar aan bij. Zij dragen Stichting Samen Zorgen een warm hart toe en willen ook financieel een steentje bijdragen om die dingen te bekostigen, die niet uit de reguliere middelen kunnen worden betaald.
De Steunstichting houdt zich bezig met het verzamelen van deze financiële middelen en stemt af waaraan het geld wordt besteed.

Voorbeelden van bestedingsdoelen zijn o.a. het aanschaffen van de duofiets en de braintrainer.

Juist deze zaken worden zo gewaardeerd door onze cliënten. Gelukkig is het mogelijk dit te kunnen doen, doordat de Steunstichting hen daarbij financieel bijstaat.

Nieuwe donateurs zijn altijd hartelijk welkom. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw bijdrage op een zinvolle manier wordt besteed.

Natuurlijk kunt u ook éénmalig een gift overmaken op NL93RABO0123989892.

Hartelijk bedankt voor uw financiële bijdrage.