Blij met de bus!

Daar stond íe dan, in het zonnetje te pronken voor de hoofdingang van Liefkenshoek: onze spiksplinternieuwe 9-persoons (rolstoel)bus. Wat is íe mooi! En wat doet het goed om te zien dat zo veel lokale ondernemers Stichting Samen Zorgen en onze cliënten een warm hart toedragen en mee hebben gedaan met dit mooie initiatief. Zonder hen én zonder Stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI), die alle ondernemers de afgelopen maanden heeft benaderd, hadden wij dit niet kunnen realiseren voor onze cliënten. Wij zijn enorm blij met deze nieuwe aanwinst.
Gisteren was het daarom tijd voor een feestje. Om al die ondernemers en MVI te bedanken. Én die prachtige bus te bewonderen. Samen met cliënten en uiteraard de vrijwillige chauffeurs, die zich dagelijks inzetten voor het vervoer. Ook de chauffeurs waren zichtbaar onder de indruk van de bus. Zij konden niet wachten om in die mooie bus te gaan rijden en hebben meteen een proefritje gemaakt.

 

 

Vernieuwd logeren in De Hoge Hof

In De Hoge Hof in Herveld zijn twee kamers ingericht waar ouderen met een zorgvraag tijdelijk kunnen verblijven. Bijvoorbeeld tijdens een herstelperiode na een ziekenhuisopname of tijdens de vakantie van de mantelzorger.

De beide kamers zijn onlangs opnieuw ingericht. Ze zagen er niet aantrekkelijk uit, “echte oude meuk”, volgens Dhr. Rijndertse één van de logés die regelmatig in De Hoge Hof verblijft. Ingericht met zwaar en donker meubilair en een beeldje of plastic plantje achter gelaten door een tijdelijke logé. Albertine van Elst, werkzaam in de zorg, vond dat de cliënten gelijk hadden. Zij wilde graag meedenken in een oplossing. Een oplossing om een prettige tijdelijke woonruimte te creëren en tegelijkertijd te werken aan een verbeterplan, dat te gebruiken is voor haar opleiding.

Het idee om een prettige woonruimte te creëren past helemaal bij de visie van Stichting Samen Zorgen. Ondanks het komende vertrek uit De Hoge Hof willen we ook ouderen, die nu tijdelijk in De Hoge Hof verblijven, laten ervaren dat zij omringd worden met warme zorg en aandacht in een veilige leefomgeving die aansluit bij een gevoel van thuis zijn.

Met elkaar zijn we aan de slag gegaan. Er werden eisen op papier gezet en twee bedrijven zijn uitgenodigd om een ontwerp te maken. Op basis van argumenten als kleur, licht, huiselijkheid, warm, geschikt voor ouderen maar wel van deze tijd heeft Albertine met haar team het ontwerp van Beijer Advies uitgezocht. Voor de aanvullende aankleding van de ruimtes kreeg ze een budget. Een speurtocht op internet en een middag winkelen met haar moeder leverde uiteindelijk twee prachtige nieuwe logeerkamers op. Albertine vertelt dat ze het superleuk vond om dit met haar moeder te doen. Het is toch spannend om keuzes te maken voor een ander, samen wordt dat een stukje gemakkelijker.

Albertine is blij met het resultaat. Het is echt een logeerkamer geworden waar je je van harte thuis voelt, zij krijgt leuke reacties van cliënten. En daar heeft ze het voor gedaan. Dat zij dit project mocht draaien en vrijheid kreeg in keuzes voelt als waardering en vertrouwen vanuit het managementteam.

Ook Dhr. Rijndertse is blij met het resultaat. Een enorme verbetering! Het voelt als thuis. “Pas maar op, straks blijf ik voor altijd” …. waren zijn woorden. Hij had nog één verbeterpuntje, een klein lampje onder de bovenkastjes bij het keukentje, dat gaan we regelen.

Vanuit onze organisatie ben ik trots op Albertine, op haar inbreng, eigenaarschap en betrokkenheid bij dit project. Zij was intrinsiek gemotiveerd om een aantrekkelijke logeerkamer te realiseren voor onze cliënten. Ik vind het mooi dat we medewerkers hebben die met zoveel energie meedenken en dat we hen de mogelijkheid kunnen geven om dat op een manier te doen die bij hen past. Ook ben ik trots op het resultaat. Een resultaat dat zeker ook prachtig staat in de nieuwbouw.
Mariëtte Kranendonk.

 

Overeenkomst Lerend Netwerk Ondertekend

Op 28 juni 2018 hebben de bestuurders c.q. vertegenwoordigers van vier ouderenzorgorganisaties de overeenkomst Lerend Netwerk ondertekend. Hiermee hebben zij officieel bekrachtigd hun kennis te willen vergroten door samen te werken en samen te leren.

‘Een lerend netwerk, wat nu weer?’ Het is geen onlogische reactie bij het horen van het initiatief vanuit het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Maar toch zal de eerste scepsis al snel plaatsmaken voor een positievere insteek. In deze tijd waarin de zorg voor kwetsbare ouderen almaar complexer wordt, móét je je als zorginstelling blijven ontwikkelen, je kennis verder verbreden.

Juiste omvang

En dus zochten Stichting Samen Zorgen, Rijn Waal Zorggroep, Zorgcentrum St. Barbara en zorggroep Maas & Waal elkaar op om te ontdekken of ze gezamenlijk een lerend netwerk kunnen vormen. Vier organisaties die in omvang weliswaar verschillend zijn, maar elkaar vinden in ideeën, cultuur en de praktische insteek om het netwerk vorm te geven. “Met vier zorgorganisaties zijn we als netwerk klein genoeg om elkaar gemakkelijk te kunnen vinden, en groot genoeg om ook echt interessant voor elkaar te zijn”, lichtte Frank Kalisvaart, die vanuit zMW actief is als coördinator Lerend Netwerk, de samenstelling toe.

 

Wat gaat het netwerk brengen?

Met het ondertekenen van de overeenkomst vandaag, werd formeel het startsein gegeven voor het Lerend Netwerk. Maar wat zullen medewerkers en cliënten daar nu precies van merken? “Op korte termijn nog niet zo heel veel”, weet Kalisvaart. “Maar later steeds meer. Want medewerkers gaan gericht meelopen bij onze partnerorganisaties. Wij zullen op onze beurt hun medewerkers ontvangen. Daarnaast gaan we samen opleidingsmogelijkheden optimaliseren. En we gaan onderling kennis en methoden uitwisselen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening en bedrijfsvoering.” Leren van elkaars verschillen, bevestigd worden in overeenkomsten. Dat is feitelijk iets waar je alleen maar voor kunt zijn.

 

Getekend
Mw J. Hagen, directeur-bestuurder Stichting Samen Zorgen, Mw. M. Kolvenbach, directeur Zorgcentrum St. Barbara, M. Hodes, bestuurder RijnWaal Zorggroep en Mw. E. Wiersma, secretaris raad van bestuur zorggroep Maas & Waal.

 

 

 

 

Eindevaluatie van Waardigheid en trots
 

Met behulp van Waardigheid & Trots is begin 2016 het traject “ Nu voor later” gestart dat medio 2016 is overgegaan in “De sprong voorwaarts”. Het zwaartepunt van de ondersteuning lag op het “leren leren”.

Het verbreden van het perspectief en het aanleren van nieuw gedrag van uitvoerende medewerkers, management en ondersteuning om ingesleten patronen bespreekbaar te maken en te veranderen, werkprocessen te verbeteren en invulling te geven aan zelfsturing en eigenaarschap. Klik hier om de evaluatie te openen.

 

Interview met Jeannette Hagen voor de Dorpskrant
 

Momenteel worden er plannen gemaakt voor de nieuwbouw van een kleinere versie van zorgcentrum De Hoge Hof, schuin tegenover de huidige locatie, op het terrein naast de praktijk voor fysiotherapie aan de Hoofdstraat in Andelst. Jeannette Hagen laat trots de tekeningen zien van het perceel en de eerste schetsen van de architect maar ik krijg de tekeningen helaas niet mee voor publicatie in de Dorpskrant. Pas na presentatie aan direct omwonenden en het in procedure brengen van het plan bij de Gemeente, eind april, zal het plan worden gepubliceerd op www.stgsamenzorgen.nl. In het juni-nummer komen we daar op terug. Klik hier om het hele interview te lezen.

 

Landelijke Week van Zorg en Welzijn


Carrièreswitchers hebben op 12 maart massaal de informatiebijeenkomst bezocht voor een overstap naar werken in Zorg en Welzijn. Dertien werkgevers, waaronder Stichting Samen Zorgen, pitchten hun organisatie bij de meer dan 150 geïnteresseerden die op het evenement bij Rijn IJssel in Arnhem afgekomen waren. Met de matchbijeenkomst en de bijzondere kick off van Maarten van der Weijden, ambassadeur van de Week van Zorg en Welzijn, die bij Klimmendaal zwom, heeft de landelijke imagocampagne een vliegende start gemaakt. Nog de hele week tot en met 17 maart openen zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land de deuren voor het grote publiek. Op woensdag 14 maart opent Liefkenshoek haar deuren van 14:00 tot 19:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLdoet in Heteren

 

Zaterdag 10 maart was Liefkenshoek de uitvalsbasis voor NL doet in Heteren. Vanuit Liefkenshoek ging men aan de slag in het hele dorp en ook in Liefkenshoek. De dag werd afgesloten met in een dorpsmaaltijd op het plein van Liefkenshoek. Wij willen de organisatie en alle vrijwilligers bedanken voor deze mooie dag.


 

14 maart open dag Liefkenshoek

 

 

Jumbo Heteren bedankt!

 

In november heeft Liefkenshoek bloemen ontvangen van de Jumbo uit Heteren. Er waren voldoende bloemen om iedereen te laten genieten.


De bewoners van de Hoge hof naar de kerstshow van de Intratuin Elst.
 

Met een grote groep bewoners, medewerkers, familie en vrijwilligers is de Intratuin in Elst bezocht. De bewoners hebben genoten van de kerstshow. Dankzij de man van een collega hebben wij de bus van de Betuwe Expres gesponsord gekregen! Fantastisch!! De Hoge Hof is hier dan ook heel erg dankbaar voor!!

 

SSZ heeft 2 giften in ontvangst mogen nemen


Op 14 oktober heeft 'De nacht van' plaats gevonden, georganiseerd door 'Begin van 't Endt'. Deze avond vond er een battle plaats tussen plaatselijke DJ's en een duo uit Heteren heeft de prijs van €750,00 gewonnen.
Zij hebben deze prijs aan Liefkenshoek geschonken, als bijdrage aan een dagje dierentuin. 
Bedankt heren!

Het “Comité Werenfridusconcerten Elst” (CWE) heeft 16 jaar lang op de zondagmiddag concerten georganiseerd in de St. Werenfriduskert te Elst.

Het comité bestaat uit een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers, die maandelijks gezamenlijk de muziekuitvoeringen in de kerk plande en organiseerde. Na een periode van 16 jaar is hieraan helaas een einde gekomen. Het beleid van het comité was zodanig, dat ter afsluiting van deze periode een bepaald geldbedrag verdeeld kan worden onder een aantal goede doelen.

Het comité heeft besloten om SSZ te kunnen verblijden met een gift van € 1.000,-. Dit bedrag komt geheel ten goede aan onze dagbesteding PG.

 

Betuwe on stage
 

Op 27 februari wordt het beroepenfeest georganiseerd voor VMBO leerlingen. SSZ zal hierbij ook aanwezig zijn. Op deze dag gaan de leerlingen in gesprek met de beroepsbeoefenaren over beroep en werkdag. Het beroep staat centraal in de gesprekken: Wat houdt het vak in en hoe ziet een werkdag er nu echt uit? Ter plekke maken de leerlingen matches voor de Doe Dag.

Op de Doe Dag bezoeken de leerlingen de beroepsbeoefenaren met wie ze matches maakten op het feest. De beroepsbeoefenaar laat de praktijk van het beroep zien tijdens een deel van de werkdag.

Workshop dementie
 

Stichting Samen Zorgen biedt in Zorgcentrum Liefkenshoek en in Zorgcentrum De Hoge Hof, een workshop over de ziekte ‘dementie’ aan. Deze workshop is bedoeld voor medewerkers, vrijwilligers, familieleden, mantelzorgers en anders betrokkenen.

Inhoud:

  • De 4 fases van dementie
  • Omgangsadviezen
  • Inleven in een persoon met dementie
  • Ruimte voor vragen

De volgende data zijn beschikbaar:

Dinsdag 10 oktober om 13.00 uur, in de vergaderruimte verdieping 2, in Liefkenshoek

Dinsdag 31 oktober om 14.30 uur, in de kleine multi functionele ruimte, in De Hoge Hof

Vrijdag 1 december om 13.00 uur, in de vergaderruimte verdieping 2, in Liefkenshoek

Maandag 15 januari 2018 om 13.00 uur, in de grote multi functionele ruimte, in De Hoge Hof

U kunt zich opgeven bij de receptie voor deelname (026-4722214 of via e-mail: receptiessz@stgsamenzorgen.nl). Graag uw naam en uw telefoonnummer opgeven.

De duur van de bijeenkomst is maximaal anderhalf uur. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers per keer. De workshop vindt plaats bij minimaal 3 deelnemers. Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.

Voel u vrij om een locatie en een datum uit te zoeken die u het best past.

U bent van harte welkom!