Samen in de wijkzorg

Stichting Samen Zorgen is een samenwerking met andere thuiszorgorganisaties binnen het huisartspostgebied Arnhem aangegaan om thuiszorgaanvragen sneller op te kunnen pakken.

Een vaak voorkomend probleem bij de aanvraag van wijkverpleging is dat er veel organisaties moeten worden gebeld om geholpen te kunnen worden. Niet alleen vervelend voor de zorgvragers, maar het zorgt ook voor extra druk op onze organisatie en verwijzers. In het huisartsenpostgebied Arnhem en omstreken willen de organisaties voor wijkverpleging beter herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor hun cliënten en verwijzers. Via de website www.samenindewijkzorg.nl kunnen cliënten en verwijzers direct verpleging en verzorging, en gespecialiseerde verpleging zoals een casemanager dementie, palliatieve, technische, wond en long verpleging aanvragen.