Welzijn
 

In de afgelopen periode heeft een eerste verkennend overleg plaats gevonden tussen Stichting Samen Zorgen (Marcel Inklaar en Mariette Kranendonk) met het bestuur van De Hoendrik. Onder-werpen die besproken werden zijn; als de Hoendrik gaat verbouwen, welke activiteiten zouden dan eventueel tijdelijk verplaatst kunnen worden naar De Hoge Hof, hoe kunnen we gebruik ma-ken van elkaars kennis en kwaliteiten, hoe zorgen we ervoor dat ouderen in Herveld Andelst dicht bij huis anderen kunnen blijven ontmoeten, in een gezellige ongedwongen sfeer, ook in de toe-komst.

We onderscheiden twee fases. Fase 1, de verbouw van Hoendrik en het tijdelijk verplaatsen van activiteiten die nu in De Hoendrik plaatsvinden naar De Hoge Hof. Fase 2, het door de Hoendrik vormgeven van welzijn en activiteiten in de verbouwde Hoendrik, ook voor cliënten die nu voor activiteiten en ontspanning naar De Hoge Hof komen.