Bijeenkomst werkgroep Zorg in Driel


Donderdag 25 januari was SSZ aanwezig bij de bijeenkomst die geoganiseerd werd door de werkgroep Zorg in Driel. Namens SSZ heeft Marcel Inklaar verteld welke zorg wij gaan leveren in het nieuwbouwproject "Wiel van Driel". Om de inwoners van Driel te leren kennen gaat SSZ, met ingang van februari, starten met Wijkverpleging en huishoudelijke verzorging (WMO zorg) in Driel. Voor vragen over Wijkverpleging en huishoudelijke verzorging kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige via telefoonnummer: 0488-820217

 

 

Nieuwbouwproject Driel
 

Afgelopen juni van dit jaar zijn we als SSZ benaderd door een projectontwikkelaar die zorg-woningen in Driel wil gaan realiseren. Nadat we als MT een aantal oriënterende gesprekken hebben gevoerd met de initiatiefnemer hebben we met elkaar de intentie uitgesproken dat SSZ als exclusieve zorg-aanbieder mee gaat doen met dit project.

Over de naam van het project wordt nog getwijfeld maar Wiel van Driel lijkt een grote kanshebber. De bedoeling is dat er ongeveer 40 zorgappartementen gebouwd gaan worden met een klein welzijnscen-trum gecombineerd met kinderdagopvang. De plannen zijn nog in ontwikkeling maar wij zijn zeer enthousiast over het feit dat we deze zorg mogen gaan leveren in het dorp Driel. Zodra er meer nieuws is hierover zullen we u op de hoogte houden.