Week tegen Eenzaamheid heeft gezorgd voor meer bewustwording

We kijken tevreden terug op de ‘Week tegen Eenzaamheid’. We merken dat er meer bewustwording is gekomen rondom dit thema, en dat is wat we wilden bereiken. Want iedereen kan eenzaamheid overkomen.

Op verschillende manieren hebben we aandacht besteed aan dit thema; de activiteiten die we organiseerden zijn goed ontvangen. Ook de beweegactiviteiten stonden in het teken van eenzaamheid. Zo zijn de thema’s ‘alleen zijn’ en ‘alleen voelen’ uitgebeeld via bewegingen. De hele ruimte werd gebruikt, zodat mensen hun emoties konden uiten met danslint of marionetstok. Samenwerking en elkaar op een andere manier ontmoeten zijn gestimuleerd, wat heeft gezorgd voor samen bewegen en fijne gespreksstof. Bijvoorbeeld over wat mensen vroeger aan beweging deden, waarbij buiten spelen regelmatig werd genoemd: slootje springen, katapult schieten, tollen. Bewoners gaven aan dat samen bewegen de sociale contacten vergroot en ze het fijn vonden te leren hoe ze hun emoties konden vertalen in bewegingen.

Eerder vertelde Mirjam Boot, zorgcoach, al over wat eenzaamheid is, hoe je het kunt herkennen en wat je kan doen. Klik hier voor het artikel over de Week tegen Eenzaamheid.