Trots op onze vrijwilligers: maak kennis met Maria Kuijpers

Bij Stichting Samen Zorgen zijn zo’n 230 vrijwilligers actief. Eén daarvan is Maria Kuijpers.

Maria helpt elke donderdag mee met de bingo op Liefkensplein in Liefkenshoek: bewoners halen en brengen van en naar hun appartement of de woning, koffieschenken en mensen meehelpen met het invullen van de bingokaarten.

Maria: “Ik kwam bij Liefkenshoek terecht als vrijwilliger van het KernPunt, een initiatief van de Gemeente Overbetuwe, waarbij mensen met allerlei vragen naar een inloopspreekuur konden komen. Toen het KernPunt stopte werd ik gevraagd of ik vrijwilligster bij de bingo van Liefkenshoek wilde worden, dit wilde ik. En dat is inmiddels 10 jaar geleden! In die 10 jaar hebben we met de bingoactiviteit op verschillende plekken gezeten: eerst in de oude zaal van Liefkenshoek, toen i.v.m. de verbouwing naar de overkant in “de Iris”  en daarna weer terug naar de nieuwbouw op de huidige locatie.

Ik heb veel plezier in het vrijwilligerswerk: ik geniet van de mooie gesprekken met ouderen. Ik vind het mooi om zoveel mogelijk bewoners te betrekken en ze de kans te geven om mee te doen. Iedereen is welkom! Ook hadden we al die jaren een vaste vrijwilligersgroep met allemaal betrokken vrijwilligers, die goed met elkaar konden samenwerken. Inmiddels is er een fijne (deels) nieuwe vrijwilligersgroep actief. Bijzonder is dat er goed onderling contact is met de vrijwilligers van de maandagavondbingo, we ondersteunen elkaar als het nodig is.”