Huishoudelijke verzorging

Als huishoudelijke taken te zwaar worden, kunnen wij u ondersteunen. Onder meer met:

  • het schoonmaken van uw woning
  • verzorging van de was

Indicatie
U heeft een indicatie nodig voor huishoudelijke verzorging. Neem hiervoor contact op met de gemeente Overbetuwe, tel. 0481-362300. Op de website www.overbetuwe.nl treft u meer informatie aan.

Ondersteuning ook zonder indicatie
Krijgt u geen indicatie en wilt u toch ondersteuning vanuit Stichting Samen Zorgen? Leg ons gerust uw vraag voor. Wij zoeken met u naar een oplossing en maken in overleg met u afspraken over de in te zetten hulp en kosten.

 
   
   
 
 
 

Contact

Zorgadvies op maat? Vragen over beschikbaarheid van appartementen?
Bel met
Miriam Teunissen van Manen (Woonzorgbemiddelaar)

0488-452541

of

06-22467129

 

of mail naar:
m.teunissenvanmanen@stgsamenzorgen.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:30


Voor vragen over wijkverpleging kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige.

0488-820217