De visie van Stichting Samen Zorgen:

van harte zorgzaam

 

Bij Stichting Samen Zorgen staat de ouder wordende mens centraal. We omringen u met warme zorg en aandacht. Een veilige leefomgeving, die aansluit bij uw gevoel van thuis zijn, maakt betekenisvol ouder worden mogelijk.

Uw levensverhaal is het vertrekpunt voor onze zorg

In samenspel met bewoner, familie, zorgmedewerkers en vrijwilligers krijgt zorg de juist vorm. Wij nodigen familie en vrienden daarom actief uit om een bijdrage te leveren aan de zorg. Uiteraard is dit niet verplicht, het samen zorgen geeft wel meer mogelijkheden en verbinding.

U zult merken hoe wij de nadruk leggen op betekenisvol ouder worden. Natuurlijk gaat ouder worden vaak gepaard met fysieke en/of mentale ongemakken die van invloed zijn op zelfredzaamheid. Wij ondersteunen u in het omgaan daarmee door individueel maatwerk, aandacht voor gezondheidsrisico’s en professionele zorg. U zult merken dat er dan betekenisvolle ruimte ontstaat voor het ouder worden, voor welbevinden en voor tevredenheid.

Kernwaarden


In de kernwaarden zijn onze missie en visie vertaald in concrete waarden en zijn gedragingen beschreven. Iedere medewerker van SSZ voelt zich verbonden met deze kernwaarden en vertaalt dit naar eigen handelen.

Om richting te geven aan ons gezamenlijk handelen heeft SSZ 4 kernwaarden vastgesteld die onze missie - het leveren van warme zorg - laten zien.

Onze kernwaarden: WARM-waarden

Waardevol

 • We dragen professioneel bij aan een betekenisvol leven van de ouder wordende mens
 • We zorgen ervoor dat de cliënt actief kan participeren in de samenleving
 • We sluiten nauw aan bij wat de cliënt wil
 • Wij verrichten ons werk professioneel, liefdevol en met passie

Aandacht

 • Samen met de familie, mantelzorgers en vrijwilligers zijn wij betrokken bij het leven van de cliënt
 • We gaan met aandacht en geduld om met de wensen van de cliënt
 • We hebben aandacht voor elkaar

Regie

 • De cliënt bepaalt samen met familie/ naasten hoe zijn/haar leven vorm te geven
 • De cliënt ervaart daarbij zeggenschap en autonomie
 • De cliënt geeft zijn/haar leven zo zelfstandig mogelijk vorm
 • De cliënt voelt zich erkend en herkend in zijn mens-zijn (*See me)

Mensgericht

 • Wij gaan uit van gelijkwaardigheid
 • Wij zijn naast familie /mantelzorger en vrijwilliger van betekenis voor wie zorg ontvangt
 • Wij hebben respectvolle aandacht voor de cliënt, de zorgrelatie staat hierbij centraal
 • We hanteren de juiste afstand en nabijheid

 

het liefst zou je teruggaan
maar de weg naar vroeger is versperd
wij lopen met je mee over het pad naar later
soms is de weg steil en hobbelig
maar er zijn ook geplaveide stukken
en altijd is er die reling
als het nodig is houden we je vast