Kwaliteit van de zorg

Binnen Stichting Samen Zorgen werken wij voortdurend aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening op basis van de kwaliteitseisen zoals in het landelijk Kwaliteitskader zijn vastgelegd . Het gaat om Persoonsgerichte zorg, Basisveiligheid, Wonen en welzijn, maar ook over de juiste personeelssamenstelling die passend is bij de gevraagde, vaak complexe, zorg.

SSZ heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van teams, zodat teams beter toegerust zijn om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Om ook te weten of wij de goede dingen doen hebben wij door een extern bureau, Van Loveren & Partners, meerdere tevredenheidsmetingen laten uitvoeren.                

Aan de hand van deze resultaten en de gesprekken daarover verbeteren wij continu onze zorg- en dienstverlening. Want kwaliteit is pas kwaliteit als u dat ook zo ervaart!

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek - NPS

Met de NPS score  wordt het percentage cliënten/ vertegenwoordigers weergegeven dat de locatie aanbeveelt bij vrienden en familie. Van Loveren heeft ook deze score voor ons berekend.

NPS score de Hoge Hof – Herveld           81%
NPS score  Liefkenshoek – Heteren       74%

ZorgkaartNederland.nl    Uw ervaring wordt dus gewaardeerd!                                                 

Deze grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg is van belang voor zowel nieuwe cliënten om een juiste keuze te kunnen maken, als voor zorgaanbieders om te weten hoe zij gewaardeerd worden. Bovendien kijken zorgkantoren en zorgverzekeraars hiernaar om bij de Inkoop van zorg extra punten (en dus inkomsten) te kunnen bieden.

Wilt u uw waardering plaatsen via de link, dan kan dat heel eenvoudig:

Liefkenshoek in Heteren:

https://www.zorgkaartnederland.nl/SSZ Liefkenshoek-Heteren

De Hoge Hof in Herveld:

https://www.zorgkaartnederland.nl/SSZ de Hoge Hof Herveld

Wijkverpleging:

https://www.zorgkaartnederland.nl/Stichting Samen Zorgen Thuiszorg/Wijkverpleging