Sinds jaar en dag een begrip in Heteren, Herveld en Zetten
 

Stichting Samen Zorgen is in het jaar 2000 ontstaan uit een fusie tussen zorgcentrum Liefkenshoek (1970) in Heteren en zorgcentrum De Hoge Hof (1974) in Herveld. Beide locaties, van oorsprong bejaardentehuizen, bieden inmiddels een breed scala aan (verpleeg)zorg, wonen, welzijn en diensten aan ouderen uit de gemeente Overbetuwe. Stichting Samen Zorgen biedt naast intramurale zorg ook wijkverpleging. Deze wijkverpleging startte al halverwege de jaren tachtig op zeer kleine schaal. En werd toen “Zorg Thuis” genoemd. Vragen door bewoners uit de buurt werden op maat beantwoord. Zo kon het voorkomen dat een zieke buurvrouw werd bezocht door een verzorgende van Liefkenshoek of De Hoge Hof. Inmiddels levert Stichting Samen Zorgen professionele (verpleeg) zorg in de wijk, vanuit een enthousiast team aangestuurd door wijkverpleegkundigen.

Na al die jaren staat de ouder wordende mens nog steeds centraal bij Stichting Samen Zorgen. We omringen cliënten met warme zorg en aandacht. Dat kan niet zonder verbinding met de buitenwereld. Stichting Samen Zorgen is dan ook gezegend met het feit dat zij een begrip is in Heteren, Herveld en Zetten. Er wordt actief samengewerkt met andere partijen. Inwoners van de dorpen voelen zich betrokken en zijn bereid medeverantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van ouderen. In Heteren, Herveld en Zetten is de waarde: “Samen Zorgen”, voor ouderen zichtbaar en voelbaar. Dit komt door de samenwerking tussen familie, mantelzorg, buren, vrijwilligers en professionele zorgverleners. Het lijkt gewoon, maar is bijzonder en dat koesteren we!