Terugblik op een fijne familieavond

We kijken met een goed gevoel terug op de familieavond die we in oktober organiseerden, waarbij familieleden van bewoners van Andalhof en Liefkenshoek aanwezig waren. Tijdens een familieavond gaan we in gesprek met de aanwezigen en geven we informatie. Dit keer boden we interactieve workshops aan, waar de ene workshop de aanwezigen informeerde over de verschillende fasen van dementie ging de ander over zingeving.

Geraakt door muziek

Bij de workshop zingeving werd een lichtkring georganiseerd, zoals onze geestelijk verzorger en muziektherapeut deze ook voor bewoners organiseren. Er werd gesproken over rouw en verlies; een persoonlijke bijeenkomst met tussendoor mooie liederen. Vele aanwezigen werden geraakt door de muziek en/ of de persoonlijke boodschap die werd toegezongen als afsluiting van de lichtkring. Alle aanwezigen hebben de lichtkring als erg mooi ervaren. Geestelijk verzorger Loes van Laar: “We hebben een intieme en waardevolle bijeenkomst gehad.”

Een fijne sfeer

Nicole Olthof, sinds enkele maanden teamcoach op Andalhof, was er voor het eerst bij: “Ik vond het een fijne avond waarbij ik familie en bewoners in een fijne sfeer en omgeving heb getroffen, waar mooie verhalen naar voren zijn gekomen die je anders niet zo snel hoort. Deze avond was voor mij een mooi voorbeeld van hoe familieleden er zijn voor hun geliefden, hun naasten. Er was veel interesse in de onderwerpen dementie of onbegrepen gedrag, herkenbare situaties werden gedeeld. Mooi hoe dit zo is ontstaan.”

Volgende familieavond in januari 2023

De avond werd afgesloten met een borrel, waar we fijn met elkaar hebben kunnen (na)praten. We kijken uit naar de volgende familieavond die we op 23 januari 2023 organiseren op onze locatie Liefkenshoek. Eerste contactpersonen ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.