Wijkverpleging 

Vanuit het ‘Team Wijkverpleging’ levert SSZ persoonlijke verzorging, verpleging en huishoudelijke ondersteuning bij u thuis. Op de volgende plaatsen is het ‘Team Wijkverpleging’ werkzaam:

Herveld: in de appartementen in Hofstaete, in ‘seniorenwoningen’ in Venus en Saturnus.

Zetten: in ‘de Loohof’ en omliggende straten

Heteren: in de appartementen in gebouw ‘de Rauwendael’, ‘de Iris’ en in de Bremstraat.

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. In bovengenoemde gebieden wordt dit mogelijk gemaakt door wijkverpleegkundigen Annelies Verbeek en Wilmanet Buitenhuis en hun team, in samenwerking met u als cliënt en uw familie en/of mantelzorgers.

Tijdens de intake wordt met u als cliënt en uw mantelzorger(s) gesproken over de in te zetten zorg. Wij vinden het van belang dat ook uw mantelzorger betrokken is en kan blijven, en waar nodig kan rekenen op onze ondersteuning. Bijvoorbeeld voor praktische vaardigheden bij het gebruik van hulpmiddelen, medicijngebruik, tilmogelijkheden, valpreventie enz. Vanaf de intake en tijdens evaluaties leggen we dit alles vast in het zorgleefplan. Samen met uw netwerk ondersteunen wij u als cliënt.

Het welzijn van uw mantelzorger is voor ons dan ook evenzeer een punt van aandacht tijdens de gesprekken, bijvoorbeeld als er signalen van overbelasting zijn. Wij verwijzen uw mantelzorger zo nodig naar de juiste instanties, denk hierbij aan de gemeente voor huishoudelijke ondersteuning, het sociaal kernteam, Mezzo als vereniging voor mantelzorgers enz. Voor Stichting Samen Zorgen zijn dit bekende organisaties waarmee wij met enige regelmaat contact hebben over de mogelijkheden.

Zorgverlening

Huishoudelijke verzorging:
Als u een aantal huishoudelijke taken niet meer kunt uitvoeren dan kunt u ondersteuning krijgen. Het gaat daarbij om het schoonmaken van de woning en het verzorgen van de was.

Persoonlijke verzorging:
Het kan zijn dat u, tijdelijk of permanent, hulp nodig heeft bij de persoonlijke verzorging. U kunt hierbij denken aan: hulp bij wassen, douchen, aan- en uitkleden, bij het innemen van medicijnen, verzorging van de huid, toiletgangof aan- en uittrekken van steunkousen. Deze zorg kan zo wel overdag als in de avond gegeven worden.

Verpleegkundige zorg: 
Indien u ondersteuning nodig heeft bij het ontvangen van medicijnen per injectie, bij wondverzorging, stomaverzorging of andere verpleegkundige handelingen, kunt u daarvoor ook bij ons terecht.

Zorgverzekeraar

Kosten:
Om uw thuiszorg te declareren heeft Stichting Samen Zorgen voor 2016 met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wijkverpleging wordt vergoed door uw zorgverzekeraar nadat de wijkverpleegkundige een indicatie heeft gesteld.

Voor huishoudelijke hulp dient u bij de gemeente een zogenaamde WMO aanvraag te doen.

 
   
   
 
 
 

Contact  

 

Vragen over wijkverpleging of huishoudelijke zorg?
Annelies Verbeek of Wilmanet Buitenhuis

staan u graag te woord via

0488-820217

of mail naar:
wijkverpleging@stgsamenzorgen.nl