Centrale cliëntenraad


De CCR praat mee met de bestuurder over zaken die stichting breed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Stichting Samen Zorgen.

De centrale cliëntenraad bestaat uit:

  • Jan de Gelder, voorzitter
  • Margreet van der Spek, secretaris
  • Hanneke Hinderks
  • Hessel Kielstra

U kunt de centrale cliëntenraad bereiken via de secretaresse van SSZ: Corine Elings, c.elings@stgsamenzorgen.nl

Notulen van de cliëntenraad vergadering
Vastgestelde notulen van de vergadering, klik op de datum om de notulen te openen:

Individuele klachten
De cliëntenraden behandelen geen individuele klachten. Daarvoor heeft SSZ een aparte klachtenregeling opgesteld.