Op de fiets in Liefkenshoek

Sinds half november hebben we op Liefkenshoek een SilverFit Alois en MotoMed Loop Light. Hiermee kunnen bewoners bewegen en fietsen in een virtuele omgeving. Het samen bewegen zorgt voor sociale contacten, uitdaging en ontspanning. Miriam Beulakker, bewegingsfunctionaris bij Stichting Samen Zorgen vertelt:

“De toestellen zijn door bijna alle bewoners te gebruiken, ook mensen in een rolstoel kunnen er mee trainen. Daarnaast kunnen we de MotoMed inzetten voor zorggerichte beweegtherapie, bijvoorbeeld op advies van een arts of verpleegkundige. Verschillende medewerkers hebben een training gevolgd en zijn erg enthousiast over de toestellen en de mogelijkheden.”

Bewegen wordt nog meer een beleving

“Doordat we de beelden op de SilverFit persoonlijk kunnen maken, zelfs met eigen foto’s of video’s, wordt bewegen nog meer een beleving. Herinneringen komen boven en daarmee ook emoties en verhalen. Ook de virtuele tours van steden en toeristische plekken, muziek en filmpjes van dieren zijn aanleiding voor mooie zinvolle momenten waarbij bewoners weer even het gevoel hebben aan het volle leven deel te nemen.”

Feestelijk in gebruik genomen

“De toestellen zijn op 17 november in gebruik genomen tijdens de officiële opening, waarbij iedereen kon aanschuiven. Op het beeldscherm van de SilverFit werd een mooi concert gedirigeerd, bewoners deden enthousiast mee. Zowel bewoners, familie als medewerkers zijn enthousiast over deze nieuwe beweegmogelijkheden.”

Beweeghoek voor iedereen toegankelijk

“De SilverFit en/of MotoMed kunnen we samen en onafhankelijk van elkaar inzetten. Ze staan in de voor iedereen toegankelijke beweeghoek bij het biljart op de begane grond van Liefkenshoek. Ik nodig ook familieleden van harte uit om tijdens een bezoek samen met hun naaste gebruik te maken van de toestellen.

Ik vind het fijn te zien dat bewoners vanuit heel Liefkenshoek samenkomen in de beweeghoek; er is zichtbaar verbinding, blijheid en warmte onderling tijdens het gebruik van de SilverFit en MotoMed die we dankzij een financiële bijdrage van de Steunstichting van Stichting Samen Zorgen konden aanschaffen.”

Bij de Silverfit en MotoMed ligt een korte handleiding. Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de toestellen? Vraagt u dan gerust een medewerker.

SilverFit en MotoMed op Liefkenbshoek
SilverFit en MotoMed op Liefkenbshoek