Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Ieder mens heeft het recht in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken, zelf te beslissen hoe de dag wordt doorgebracht, waar men woont enz. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Stichting Samen Zorgen vindt leven in vrijheid een belangrijke waarde.
De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: Nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent. Maar uiteraard proberen we dat te voorkomen.

Het kan gebeuren dat u een vraag heeft over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning waar u met een onafhankelijke partij over wilt praten. Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Dat kan ook als u een klacht heeft waar u niet uitkomt. U hebt immers recht op bijstand.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?
De cliëntenvertrouwenspersoon:
• luistert naar uw verhaal
• helpt u om uw vraag of klacht te verhelderen en verwijst zo nodig door
• geeft informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
• ondersteunt u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
• kan u desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt
• ondersteunt u bij een klachtenprocedure

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk, niet in dienst bij Stichting Samen Zorgen, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?
Voor u is dit Maya Boer van Adviespunt Zorgbelang.

De contactgegevens van Maya Boer zijn:
e-mailadres: mayaboer@zorgbelangcvp.nl
Telefoonnummer: 06-30482049

Of neemt u contact op met Zorgbelang Algemeen, via telefoonnummer 088-9294099. Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.adviespuntzorgbelang.nl

Bekijk hier de flyer met de gegevens van de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd.