Nieuwsbericht coronavirus

Datum: 13 november 2020

Quarantaine opgeheven

Zoals eerder aan u gemeld hebben wij ook te maken met COVID-19 besmettingen. Dit heeft ertoe geleid dat wij helaas een tweetal woningen op onze locatie Liefkenshoek voor een periode in quarantaine hebben moeten plaatsen.

Door o.a. het vroegtijdig controleren en deskundig en zorgvuldig handelen van onze zorgmedewerkers, kunnen we u informeren dat vanaf vandaag de quarantaine voor de besmette cliënten op de betreffende locatie weer wordt opgeheven. Dat is heel goed nieuws in de eerste plaats voor cliënten, maar ook natuurlijk voor u als familie of verwanten en niet in de laatste plaats voor onze medewerkers.

Bezoek

We volgen zoals altijd de landelijke afspraken. Concreet betekent dit dat wij, sinds de laatste persconferentie op 3 november jl., maximaal twee bezoekers per cliënt per dag kunnen toestaan, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Ook geldt dat bij bezoek buiten er slechts twee personen bij elkaar mogen staan. Deze regel geldt ook als u uw familie wilt ophalen. In verband met de kwetsbaarheid van onze cliënten, de gezondheid van onze medewerkers maar ook van uzelf, verzoeken wij u vriendelijk maar ook dringend om u hieraan te houden. Verder gelden nog de normale reeds bekende regels.

Wat vragen we (nog steeds) van bezoekers

Aan bezoekers vragen we om onderstaande zaken goed ter harte te nemen:

  • Kom alléén op bezoek als u vrij bent van koorts, verkoudheid en luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid). We hopen van harte dat u zich realiseert dat door het niet in acht nemen hiervan niet alleen uw naaste, maar óók de overige cliënten/bewoners van de afdeling en onze medewerkers een reëel risico lopen.
  • Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker wordt dringend geadviseerd in het gehele zorgcentrum, inclusief het appartement van de bewoner. U kunt dit mondneusmasker verkrijgen bij de toegang op onze locaties.
  • Registratie bij bezoek blijft van kracht, zodat bron- en contactonderzoek mogelijk is, evenals het opnemen van de temperatuur.
  • Bent u in de afgelopen 10 dagen in het buitenland geweest?

Nee → Verder geen actie

Ja    → Bent u in een oranje of rood gebied geweest? Dan mag u als bezoeker niet naar binnen, omdat het RIVM advies ‘in quarantaine’ is.

Verdere informatie kunt u ook vinden bij het betreden van onze locaties.

Persoonlijke Informatie aan familie en verwanten

Indien er veranderingen optreden die uw naaste(n) betreffen, mag u erop rekenen dat wij de contactpersonen hier zo spoedig mogelijk persoonlijk van op de hoogte stellen.

We streven er met deze maatregelen continu naar het aantal besmettingen te voorkomen om zo de best mogelijke zorg aan onze cliënten te kunnen blijven garanderen.