Coronavirus

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel vragen die leven met betrekking tot het Coronavirus. De informatie wordt regelmatig ververst.

Update 15 juli 2021

 

Meest gestelde vragen

 • Nieuwsbericht coronavirus

  Vanuit de Rijksoverheid zijn per 26 juni 2021 versoepelingen doorgevoerd. Helaas blijkt dat de besmettingen weer toenemen. In deze brief informeren wij u over de aanscherpingen. Deze aanscherping hangt samen met het risiconiveau 3 (rood/ernstig) in grote delen van Nederland en ook in onze regio.
  Lees hier de brief die we stuurden cliënten en familie.

   

 • Wat is de bezoekregeling bij Stichting Samen Zorgen?

  Bij Stichting Samen Zorgen geldt, mits er geen sprake is van quarantaine, dat er een onbeperkt aantal personen op bezoek mag komen. Wij verzoeken u hierbij rekening te houden met de (beperkte) ruimte in het appartement.

  Bij binnenkomst verzoeken we u in belang van uzelf en onze cliënten om u te registreren. Briefjes liggen bij de receptie en kunt u in de daarvoor beschikbare brievenbus bij de receptie doen. Ook vragen wij u de 1,5 meter afstand te bewaren, komt u binnen 1,5 meter van uw naaste dan verzoeken wij u een mondkapje te dragen.

 • Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?

  Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Het RIVM meldt dat de kans klein is dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt. De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen of hoesten en via de handen. Als het virus zich toch via oppervlaktes verspreid komt dit doordat iemand een besmet oppervlakte aanraakt en vervolgens zonder handen te wassen zijn of haar gezicht aanraakt. Daarom is het verstandig om als voorzorg iedere keer wanneer er materialen zijn aangeraakt (bijvoorbeeld postpakketjes, de krant, bloemen) daarna de handen te wassen.

 • Kunnen er nog nieuwe cliënten komen wonen bij SSZ?

  Ja, dat kan mits er plaats is en de cliënt niet besmet is met het coronavirus. Er gelden wel striktere regels wat betreft het verhuizen. Ook is een rondleiding door het gebouw helaas niet mogelijk. Vragen over woonmogelijkheden kunt u stellen aan woonzorgbemiddeling@stgsamenzorgen.nl

 • Waar vind ik meer informatie over het Coronavirus?

  De berichtgeving verandert snel. De meest actuele landelijke informatie vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
  Het RIVM heeft ook een publieksinformatienummer voor iedereen met vragen over het coronavirus: 0800 – 1351. Veel informatie is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

   

 • Ik doe altijd de was voor de cliënt. Kan dit nog?

  Ja, dit is normaal mogelijk. Enkel wanneer er quarantaine is, gelden er andere afspraken. Hiervan wordt u dan op de hoogte gesteld indien het uw familie betreft.

   

 • Ik doe de boodschappen voor de cliënt. Kan dit nog?

  Ja, dit is ook normaal mogelijk. Enkel wanneer er quarantaine is, gelden er andere afspraken. Hiervan wordt u dan op de hoogte gesteld indien het uw familie betreft.

 • Mag ik de cliënt ophalen voor een wandeling of een visite?

  Ja dit mag. Neemt u hierbij de hygiëne voorschriften als voldoende afstand houden en het dragen van een mondkapje, in acht.

 • Mag ik de cliënt ophalen voor een afspraak in het ziekenhuis?

  Het dringende verzoek is dit, tot nader order, niet te doen. Bij poliklinisch bezoek geldt geen quarantaine meer. Indien een cliënt in het ziekenhuis opgenomen is geweest, dan geldt bij Stichting Samen Zorgen vijf dagen voorzorgquarantaine bij terugkeer van de cliënt. Na vijf dagen wordt de cliënt getest.

 • Kan de cliënt naar de kapsalon?

  Ja, de cliënt kan gewoon weer naar de kapsalon.

 • Treft SSZ maatregelen bij een mogelijke uitbraak van het coronavirus?

  Ja, er worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Stichting Samen Zorgen werkt volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Binnen SSZ is een crisisteam actief om goed voorbereid te zijn en maatregelen te nemen.

 • Wanneer worden er beschermende middelen zoals mondkapjes of schorten gedragen bij de zorg voor cliënten?

  Stichting Samen Zorgen volgt protocollen en de landelijke hygiënerichtlijnen, adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD. Indien noodzakelijk zullen zorgmedewerkers beschermende middelen gebruiken bij de zorgverlening. U kunt hierbij denken aan mondkapjes, handschoenen, schorten, brillen. Dit is bedoeld voor de veiligheid van de cliënt en die van de medewerker.

  Het dragen van een mond-neusmasker binnen de 1,5 meter tijdens het bieden van zorg is verplicht volgens de landelijke richtlijnen. Ook als medewerkers onderling zich binnen de 1,5 meter afstand van elkaar bevinden, is het dragen van een mond-neusmasker verplicht.

   

 • Ik ben vrijwilliger bij SSZ. Kan ik nog wel komen?

  Vrijwillige betrokkenheid en inzet is juist op dit moment van grote waarde! We kunnen alle handen goed gebruiken. Wel moeten we in het belang van de gezondheid van allen goed afwegen wie er op dit moment op een zorglocatie kan werken.

  Je blijft van harte welkom als je:

  • niet in de risicogroep valt (70 jaar of ouder)
  • geen klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts
  • vrijwilligerswerk doet op een afdeling waar geen (verdenking van) besmetting is

  Voldoe je aan deze voorwaarden? Neem dan contact op met de contactpersoon van je locatie. Dan kun je samen afspraken maken over je inzet. Voor Liefkenshoek kun je terecht bij Hanneke Nieboer. Voor De Hoge Hof bij Marian Lintsen. Onze activiteiten zijn inmiddels wat aangepast.
  Als je naar de locatie komt, neem dan de belangrijkste hygiënemaatregelen in acht om verspreiding van een verkoudheid, griep of het coronavirus te voorkomen:

  • Was regelmatig de handen (zie voor tips www.rivm.nl/hygiëne/handen-wassen of volg onze eigen protocollen).
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Mogen cliënten de locaties verlaten?

  Ja, cliënten mogen weer de locaties verlaten.  Zie ook de bezoekregeling hierboven voor de voorwaarden en afspraken hierover.

 • Mijn vraag staat niet in dit overzicht. Waar kan ik terecht?

  U kunt contact opnemen via telefoonnummer (085) 0645877 of door het sturen van een
  e-mail naar: vragencorona@stgsamenzorgen.nl