Coronavirus

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel vragen die leven met betrekking tot het Coronavirus. De informatie wordt regelmatig ververst.

Update 13 november 2020

 

Meest gestelde vragen

 • Nieuwsbericht coronavirus

  Datum: 13 november 2020

  Quarantaine opgeheven
  Zoals eerder aan u gemeld hebben wij ook te maken met COVID-19 besmettingen. Dit heeft ertoe geleid dat wij helaas een tweetal woningen op onze locatie Liefkenshoek voor een periode in quarantaine hebben moeten plaatsen.

  Door o.a. het vroegtijdig controleren en deskundig en zorgvuldig handelen van onze zorgmedewerkers, kunnen we u informeren dat vanaf vandaag de quarantaine voor de besmette cliënten op de betreffende locatie weer wordt opgeheven. Dat is heel goed nieuws in de eerste plaats voor cliënten, maar ook natuurlijk voor u als familie of verwanten en niet in de laatste plaats voor onze medewerkers.

  Bezoek
  We volgen zoals altijd de landelijke afspraken. Concreet betekent dit dat wij, sinds de laatste persconferentie op 3 november jl., maximaal twee bezoekers per cliënt per dag kunnen toestaan, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Ook geldt dat bij bezoek buiten er slechts twee personen bij elkaar mogen staan. Deze regel geldt ook als u uw familie wilt ophalen. In verband met de kwetsbaarheid van onze cliënten, de gezondheid van onze medewerkers maar ook van uzelf, verzoeken wij u vriendelijk maar ook dringend om u hieraan te houden. Verder gelden nog de normale reeds bekende regels.

  Wat vragen we (nog steeds) van bezoekers
  Aan bezoekers vragen we om onderstaande zaken goed ter harte te nemen:

  • Kom alléén op bezoek als u vrij bent van koorts, verkoudheid en luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid). We hopen van harte dat u zich realiseert dat door het niet in acht nemen hiervan niet alleen uw naaste, maar óók de overige cliënten/bewoners van de afdeling en onze medewerkers een reëel risico lopen.
  • Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker wordt dringend geadviseerd in het gehele zorgcentrum, inclusief het appartement van de bewoner. U kunt dit mondneusmasker verkrijgen bij de toegang op onze locaties.
  • Registratie bij bezoek blijft van kracht, zodat bron- en contactonderzoek mogelijk is, evenals het opnemen van de temperatuur.
  • Bent u in de afgelopen 10 dagen in het buitenland geweest?
   Nee → Verder geen actie
   Ja    → Bent u in een oranje of rood gebied geweest? Dan mag u als bezoeker niet naar binnen, omdat het RIVM advies ‘in quarantaine’ is.

  Verdere informatie kunt u ook vinden bij het betreden van onze locaties.

  Persoonlijke Informatie aan familie en verwanten 

  Indien er veranderingen optreden die uw naaste(n) betreffen, mag u erop rekenen dat wij de contactpersonen hier zo spoedig mogelijk persoonlijk van op de hoogte stellen.

  We streven er met deze maatregelen continu naar het aantal besmettingen te voorkomen om zo de best mogelijke zorg aan onze cliënten te kunnen blijven garanderen.

 • Nieuwsbericht: update coronabesmetting Liefkenshoek

  Datum: 29 oktober 2020

  Ondanks onze uitgebreide voorzorgsmaatregelen is binnen onze verpleeghuislocatie Liefkenshoek een besmetting met het coronavirus vastgesteld. De eerste besmettingen met het coronavirus binnen een van de huizen van Stichting Samen Zorgen zijn hiermee, zeer spijtig, een feit.

  Wat doet Stichting Samen Zorgen
  In deze tijd zijn besmettingen helaas te verwachten. Hierop zijn we dan ook goed voorbereid. De betreffende cliënten zijn sinds het vermoeden van de besmetting volgens het RIVM-protocol verzorgd. De cliënten zijn in quarantaine en de zorgmedewerkers nemen strikte regels qua beschermende middelen en hygiënemaatregelen in acht. We testen zo vroeg en zo vaak als mogelijk, zodat verspreiding van het virus zo snel en efficiënt mogelijk kan worden ingedamd. Bij deze cliënten is bezoek nu beperkt mogelijk. De betreffende contactpersonen worden over de situatie altijd persoonlijk geïnformeerd.

  We monitoren in afstemming met de GGD en het RIVM de landelijke ontwikkelingen en volgen deze strikt op. Er wordt steeds op maat gekeken welke maatregelen nodig zijn en dit betekent dat ons coronabeleid is aangescherpt.

  Wat vragen we van bezoekers
  Aan bezoekers vragen we om onderstaande zaken goed ter harte te nemen:

  • Kom alléén op bezoek als u vrij bent van koorts, verkoudheid en luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid). Door het niet in acht nemen hiervan lopen niet alleen uw naaste, maar óók de overige cliënten/bewoners van de afdeling en onze medewerkers een reëel risico.
  • Het toegestane aantal bezoekers wijzigt niet: dit blijft 3. Om te voorkomen dat het te druk wordt op locaties worden bezoekers dringend verzocht zich te houden aan maximaal 3 bezoekers per dag, met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gehele zorgcentrum, inclusief het appartement van de bewoner.
  • Registratie bij bezoek blijft van kracht, zodat bron- en contactonderzoek mogelijk is.

  Op afdelingen met een coronabesmetting zijn andere en/of aanvullende maatregelen van toepassing. Hierover wordt op maat gecommuniceerd met de contactpersonen.

  We hopen met deze maatregelen een piek in het aantal besmettingen te voorkomen om zo de best mogelijke zorg aan onze cliënten te kunnen blijven garanderen.

   

   

   

   

   

 • In de persconferentie van 24 juni jl. is gesproken over een verdere versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen. Kan ik weer op bezoek komen?

  Op woensdag 1 juli a.s. zetten wij de volgende stap in de verdere verruiming van de bezoekregeling. De 1e contactpersonen zijn hierover via een brief geïnformeerd.

  Bezoek is dagelijks welkom, bij voorkeur tussen 10.00 en 20.00 uur. Uiteraard in afstemming met de bewoner, of – als uw naaste in een van de woningen woont – met een medewerker van de woning. Huisgenoten mogen gelijktijdig op bezoek komen. Bij de ingang hanteren wij een bezoekersprocedure om het bezoek voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Bezoek ontvangen wij op dit moment nog niet in de gezamenlijke ruimtes of in de huiskamer van de woningen.

  De restaurants/pleinen in De Hoge Hof en Liefkenshoek zijn nog niet toegankelijk voor bezoekers.

  In onze beide locaties is tot nu toe geen besmetting met het coronavirus geconstateerd. Wanneer op enig moment blijkt dat versoepeling van de bezoekregeling leidt tot besmetting(en) met het coronavirus, dan kunnen wij besluiten tijdelijk geen bezoek toe te staan. Indien de cliënt uit voorzorg in isolatie wordt verzorgd is bezoek helaas niet mogelijk.

  Ook ontwikkelingen rondom het coronavirus buiten Stichting Samen Zorgen kunnen reden zijn om de bezoekregeling te beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan een landelijke toename van het aantal besmettingen.

   

   

 • Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?

  Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Het RIVM meldt dat de kans klein is dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt. De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen of hoesten en via de handen. Als het virus zich toch via oppervlaktes verspreid komt dit doordat iemand een besmet oppervlakte aanraakt en vervolgens zonder handen te wassen zijn of haar gezicht aanraakt. Daarom is het verstandig om als voorzorg iedere keer wanneer er materialen zijn aangeraakt (bijvoorbeeld postpakketjes, de krant, bloemen) daarna de handen te wassen.

 • Kunnen er nog nieuwe cliënten komen wonen bij SSZ?

  Ja, dat kan mits er plaats is en de cliënt niet besmet is met het coronavirus. Er gelden wel striktere regels wat betreft het verhuizen. Ook is een rondleiding door het gebouw helaas niet mogelijk. Vragen over woonmogelijkheden kunt u stellen aan woonzorgbemiddeling@stgsamenzorgen.nl

 • Waar vind ik meer informatie over het Coronavirus?

  De berichtgeving verandert snel. De meest actuele landelijke informatie vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
  Het RIVM heeft ook een publieksinformatienummer voor iedereen met vragen over het coronavirus: 0800 – 1351. Veel informatie is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

   

 • Ik doe altijd de was voor de cliënt. Kan dit nog?

  Ja, dat kan. Met ingang van 1 juli a.s. kunt u de was weer als vanouds in het appartement van uw naaste/familielid brengen.

   

 • Ik doe de boodschappen voor de cliënt. Kan dit nog?

  Ja, dat kan. Met ingang van 1 juli a.s. kunt u de boodschappen weer als vanouds in het appartement van uw naaste/familielid brengen. Let u er alstublieft wel op dat u geen onverpakte consumpties meeneemt.

 • Mag ik de cliënt ophalen voor een wandeling of een visite?

  Ja, met ingang van 1 juli a.s. is dit weer mogelijk.

  Wij doen een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid om de voorschriften en maatregelen zoals de RIVM deze stelt na te leven. De meest actuele landelijke informatie vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus

   

 • Mag ik de cliënt ophalen voor een afspraak in het ziekenhuis?

  Ja, per 1 juli kunt u de cliënt weer zelf halen en brengen naar een afspraak in het ziekenhuis. Inmiddels wordt de reguliere zorg weer geleidelijk opgestart.

 • Kan de cliënt naar de kapsalon?

  De bewoner kan op afspraak weer terecht in de kapsalon van Liefkenshoek of De Hoge Hof. De kapsalons zijn nog niet toegankelijk voor overige bezoekers.

 • Treft SSZ maatregelen bij een mogelijke uitbraak van het coronavirus?

  Ja, er worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Stichting Samen Zorgen werkt volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Binnen SSZ is een crisisteam actief om goed voorbereid te zijn en maatregelen te nemen.

 • Wanneer worden er beschermende middelen zoals mondkapjes of schorten gedragen bij de zorg voor cliënten?

  Stichting Samen Zorgen volgt protocollen en de landelijke hygiënerichtlijnen, adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD. Indien noodzakelijk zullen zorgmedewerkers beschermende middelen gebruiken bij de zorgverlening. U kunt hierbij denken aan mondkapjes, handschoenen, schorten, brillen. Dit is bedoeld voor de veiligheid van de cliënt en die van de medewerker.

 • Ik ben vrijwilliger bij SSZ. Kan ik nog wel komen?

  Vrijwillige betrokkenheid en inzet is juist op dit moment van grote waarde! We kunnen alle handen goed gebruiken. Wel moeten we in het belang van de gezondheid van allen goed afwegen wie er op dit moment op een zorglocatie kan werken.

  Je blijft van harte welkom als je:

  • niet in de risicogroep valt (70 jaar of ouder)
  • geen klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts
  • vrijwilligerswerk doet op een afdeling waar geen (verdenking van) besmetting is

  Voldoe je aan deze voorwaarden? Neem dan contact op met de contactpersoon van je locatie. Dan kun je samen afspraken maken over je inzet. Voor Liefkenshoek kun je terecht bij Hanneke Nieboer. Voor De Hoge Hof bij Marian Lintsen. Onze activiteiten zijn inmiddels wat aangepast.
  Als je naar de locatie komt, neem dan de belangrijkste hygiënemaatregelen in acht om verspreiding van een verkoudheid, griep of het coronavirus te voorkomen:

  • Was regelmatig de handen (zie voor tips www.rivm.nl/hygiëne/handen-wassen of volg onze eigen protocollen).
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Mogen cliënten de locaties uit?

  Ja, met ingang van 25 juni is het weer mogelijk om een wandeling te maken of gebruik te maken van de duo-fiets.

 • Mijn vraag staat niet in dit overzicht. Waar kan ik terecht?

  U kunt contact opnemen via telefoonnummer (085) 0645877 of door het sturen van een
  e-mail naar: vragencorona@stgsamenzorgen.nl