Coronavirus

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel vragen die leven met betrekking tot het Coronavirus. De informatie wordt regelmatig ververst.

Update 20 juni 2020

 

Meest gestelde vragen

 • In de persconferentie van 24 juni jl. is gesproken over een verdere versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen. Kan ik weer op bezoek komen?

  Op woensdag 1 juli a.s. zetten wij de volgende stap in de verdere verruiming van de bezoekregeling. De 1e contactpersonen zijn hierover via een brief geïnformeerd.

  Bezoek is dagelijks welkom, bij voorkeur tussen 10.00 en 20.00 uur. Uiteraard in afstemming met de bewoner, of – als uw naaste in een van de woningen woont – met een medewerker van de woning. Huisgenoten mogen gelijktijdig op bezoek komen. Bij de ingang hanteren wij een bezoekersprocedure om het bezoek voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Bezoek ontvangen wij op dit moment nog niet in de gezamenlijke ruimtes of in de huiskamer van de woningen.

  De restaurants/pleinen in De Hoge Hof en Liefkenshoek zijn nog niet toegankelijk voor bezoekers.

  In onze beide locaties is tot nu toe geen besmetting met het coronavirus geconstateerd. Wanneer op enig moment blijkt dat versoepeling van de bezoekregeling leidt tot besmetting(en) met het coronavirus, dan kunnen wij besluiten tijdelijk geen bezoek toe te staan. Indien de cliënt uit voorzorg in isolatie wordt verzorgd is bezoek helaas niet mogelijk.

  Ook ontwikkelingen rondom het coronavirus buiten Stichting Samen Zorgen kunnen reden zijn om de bezoekregeling te beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan een landelijke toename van het aantal besmettingen.

   

   

 • Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?

  Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Het RIVM meldt dat de kans klein is dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt. De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen of hoesten en via de handen. Als het virus zich toch via oppervlaktes verspreid komt dit doordat iemand een besmet oppervlakte aanraakt en vervolgens zonder handen te wassen zijn of haar gezicht aanraakt. Daarom is het verstandig om als voorzorg iedere keer wanneer er materialen zijn aangeraakt (bijvoorbeeld postpakketjes, de krant, bloemen) daarna de handen te wassen.

 • Kunnen er nog nieuwe cliënten komen wonen bij SSZ?

  Ja, dat kan mits er plaats is en de cliënt niet besmet is met het coronavirus. Er gelden wel striktere regels wat betreft het verhuizen. Ook is een rondleiding door het gebouw helaas niet mogelijk. Vragen over woonmogelijkheden kunt u stellen aan woonzorgbemiddeling@stgsamenzorgen.nl

 • Waar vind ik meer informatie over het Coronavirus?

  De berichtgeving verandert snel. De meest actuele landelijke informatie vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus
  Het RIVM heeft ook een publieksinformatienummer voor iedereen met vragen over het coronavirus: 0800 – 1351. Veel informatie is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

   

 • Ik doe altijd de was voor de cliënt. Kan dit nog?

  Ja, dat kan. Met ingang van 1 juli a.s. kunt u de was weer als vanouds in het appartement van uw naaste/familielid brengen.

   

 • Ik doe de boodschappen voor de cliënt. Kan dit nog?

  Ja, dat kan. Met ingang van 1 juli a.s. kunt u de boodschappen weer als vanouds in het appartement van uw naaste/familielid brengen. Let u er alstublieft wel op dat u geen onverpakte consumpties meeneemt.

 • Mag ik de cliënt ophalen voor een wandeling of een visite?

  Ja, met ingang van 1 juli a.s. is dit weer mogelijk.

  Wij doen een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid om de voorschriften en maatregelen zoals de RIVM deze stelt na te leven. De meest actuele landelijke informatie vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus

   

 • Mag ik de cliënt ophalen voor een afspraak in het ziekenhuis?

  Ja, per 1 juli kunt u de cliënt weer zelf halen en brengen naar een afspraak in het ziekenhuis. Inmiddels wordt de reguliere zorg weer geleidelijk opgestart.

 • Kan de cliënt naar de kapsalon?

  De bewoner kan op afspraak weer terecht in de kapsalon van Liefkenshoek of De Hoge Hof. De kapsalons zijn nog niet toegankelijk voor overige bezoekers.

 • Treft SSZ maatregelen bij een mogelijke uitbraak van het coronavirus?

  Ja, er worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Stichting Samen Zorgen werkt volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Binnen SSZ is een crisisteam actief om goed voorbereid te zijn en maatregelen te nemen.

 • Wanneer worden er beschermende middelen zoals mondkapjes of schorten gedragen bij de zorg voor cliënten?

  Stichting Samen Zorgen volgt protocollen en de landelijke hygiënerichtlijnen, adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD. Indien noodzakelijk zullen zorgmedewerkers beschermende middelen gebruiken bij de zorgverlening. U kunt hierbij denken aan mondkapjes, handschoenen, schorten, brillen. Dit is bedoeld voor de veiligheid van de cliënt en die van de medewerker.

 • Ik ben vrijwilliger bij SSZ. Kan ik nog wel komen?

  Vrijwillige betrokkenheid en inzet is juist op dit moment van grote waarde! We kunnen alle handen goed gebruiken. Wel moeten we in het belang van de gezondheid van allen goed afwegen wie er op dit moment op een zorglocatie kan werken.

  Je blijft van harte welkom als je:

  • niet in de risicogroep valt (70 jaar of ouder)
  • geen klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts
  • vrijwilligerswerk doet op een afdeling waar geen (verdenking van) besmetting is

  Voldoe je aan deze voorwaarden? Neem dan contact op met de contactpersoon van je locatie. Dan kun je samen afspraken maken over je inzet. Voor Liefkenshoek kun je terecht bij Hanneke Nieboer. Voor De Hoge Hof bij Marian Lintsen. Onze activiteiten zijn inmiddels wat aangepast.
  Als je naar de locatie komt, neem dan de belangrijkste hygiënemaatregelen in acht om verspreiding van een verkoudheid, griep of het coronavirus te voorkomen:

  • Was regelmatig de handen (zie voor tips www.rivm.nl/hygiëne/handen-wassen of volg onze eigen protocollen).
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Mogen cliënten de locaties uit?

  Ja, met ingang van 25 juni is het weer mogelijk om een wandeling te maken of gebruik te maken van de duo-fiets.

 • Mijn vraag staat niet in dit overzicht. Waar kan ik terecht?

  U kunt contact opnemen via telefoonnummer (085) 0645877 of door het sturen van een
  e-mail naar: vragencorona@stgsamenzorgen.nl