Vragen coronavirus voor medewerkers en vrijwilligers

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. Bij Stichting Samen Zorgen houden we de situatie goed in de gaten. Het coronateam bespreekt regelmatig de stand van zaken. Het team bepaalt aan de hand van de meest actuele informatie of extra maatregelen nodig zijn en welke acties genomen moeten worden.

Op deze pagina vind je de meest actuele informatie. Je vindt hieronder twee kolommen. In de linker kolom vind je antwoorden op vragen die gaan over de locaties en cliënten. In de rechter kolom vind je vragen voor medewerkers. Staat het jouw vraag er niet tussen, mail dan naar vragencorona@stgsamenzorgen.nl

Update 27 februari 2023

Meest gestelde vragen

 • Wat moet ik doen bij (een verdenking van) een besmetting bij een bewoner/cliënt?

  Volg de werkinstructie.

  De werkinstructie voor verdachte quarantaine vind je hier

  De werkinstructie voor besmette quarantaine vind je hier

   

 • Bewoner/cliënt heeft nauw contact gehad met bewoner/cliënt met corona gerelateerde klachten. Wat is ons beleid?

  Alleen als er een bewoner/cliënt is met een besmetting wordt bron- en contactonderzoek uitgevoerd.

  Als er sprake is van een mogelijke besmetting dan worden andere bewoners/cliënten nog niet gezien als nauw contact.

 • Bewoner/cliënt heeft nauw contact gehad met bewoner/cliënt die positief blijkt. Wat is ons beleid?

  Als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat een bewoner/cliënt in de afgelopen 48 uur binnen 1,5 meter afstand is geweest met een bewoner en/of medewerker die besmet is met corona dan wordt deze gezien als nauw contact.

  • De bewoner/cliënt hoeft niet in quarantaine.
  • Wel monitoren op corona gerelateerde klachten.
  • Testen hoeft alleen bij corona gerelateerde klachten.
 • Bewoner/cliënt is in aanraking geweest met positief geteste medewerker. Wat is ons beleid?

  Als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat een bewoner/cliënt in de afgelopen 48 uur binnen 1,5 meter afstand is geweest met een bewoner en/of medewerker die besmet is met corona dan wordt deze gezien als nauw contact.

  • De bewoner/cliënt hoeft niet in quarantaine.
  • Wel monitoren op corona gerelateerde klachten.
  • Testen hoeft alleen bij corona gerelateerde klachten.
 • Mogen bewoners bezoek ontvangen?

  Bezoek is van harte welkom. Het maakt niet uit of er wel of geen sprake is van een coronabesmetting bij de bewoner.

  • Het bezoek mag onbeperkt langskomen.
  • Als een bewoner positief getest is op corona is bezoek ook welkom. Het is dan wel extra belangrijk om voorafgaand aan het bezoek afspraken te maken met zorgmedewerkers zodat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op de juiste wijze gebruikt worden en we het bezoek veilig kunnen organiseren.

  Bezoek vragen we om:

  • Thuis te blijven bij corona gerelateerde klachten.
  • Bij verkoudheid- en/of hooikoorts klachten preventief een mondneusmasker te dragen.
  • Als u corona heeft gehad in ieder geval tot en met de 10e dag na de positieve test een mondneusmasker te dragen.

   

 • Mogen bewoners de locatie verlaten?

  Als er geen (verdenking van) een coronabesmetting is mag een bewoner op bezoek gaan of opgehaald worden. Hierbij gaan we ervan uit dat de landelijke richtlijnen gevolgd worden.

 • Gaan activiteiten door en is het restaurant geopend?

  Liefkensplein is voor iedereen toegankelijk, hier hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Alle activiteiten kunnen plaatsvinden.

   

 • Welke maatregelen nemen we na terugkeer van een bewoner uit het ziekenhuis?

  Als een bewoner uit het ziekenhuis komt volgen we het stroomschema van Verenso om te bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Bij twijfel altijd overleg met bereikbare verpleegkundige, arts en het coronateam.

  Stroomschema medische opname overplaatsingsbeleid 24022022

 • Mogen bewoners intern verhuizen?

  Intern verhuizen is mogelijk. De zorgbemiddelaar stemt hierover af met de zorgcoach.

 • Kunnen nieuwe cliënten bij ons komen wonen?

  Nieuwe bewoners zijn van harte welkom, de woonzorgbemiddelaar stemt hierover altijd af met de zorgcoach.

  Verenso heeft een stroomschema opgesteld dat gevolgd moet worden als een nieuwe bewoner komt wonen. Bij twijfel altijd overleg bereikbare verpleegkundige, arts en het coronateam.

  Stroomschema medische opname overplaatsingsbeleid 24022022

 • Gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen bij nieuwe bewoners/cliënten?

  Nieuwe bewoners/cliënten geven we graag een warm welkom, het preventief inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen (aanvullend op het neusmondmasker IIR) vinden we daar niet bij passen. Dat neemt niet weg dat het je vrij staat om, naar jouw eigen professioneel inzicht, de middelen in te zetten als je je daar prettiger bij voelt. Kies je hiervoor, dan vragen we je dit ook zo te communiceren naar de bewoner/cliënt.

 • Algemeen: welke richtlijnen hanteert Stichting Samen Zorgen?

  We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM, zowel de algemene richtlijnen als de specifieke voor verpleeghuizen en zorgpersoneel.

  De meest actuele landelijke informatie staat op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus

  Het RIVM heeft ook een publieksinformatienummer voor iedereen met vragen over het coronavirus: 0800-1351.

  Veel informatie is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en op de site van branchevereniging Actiz: www.actiz.nl/corona.

 • Algemeen: wat zijn de basismaatregelen bij Stichting Samen Zorgen?

  We hanteren de basisadviezen van het RIVM:

  • We wassen regelmatig onze handen.
  • We hoesten en niesen in onze elleboog.
  • We zorgen voor frisse lucht door regelmatig ramen open te zetten.
  • Medewerkers blijven thuis bij klachten.
  • We houden rekening met elkaar en geven elkaar de ruimte.
 • Zijn vrijwilligers welkom?

  Vrijwilligers zijn van grote waarde. Zij zijn van harte welkom. Wel vragen we hen zich te houden aan de basis adviezen die we binnen SSZ hebben afgesproken.

 • Zijn leveranciers en andere dienstverleners welkom?

  Leveranciers en andere dienstverleners zijn welkom. Wel vragen we hen zich te houden aan de basis adviezen die we binnen SSZ hebben afgesproken.

 • Kunnen cliënten nog gebruikmaken van Tafeltje Dekje?

  Cliënten die al gebruik maakten van Tafeltje Dekje ontvangen nog steeds hun maaltijden aan huis.

  Ook nieuwe cliënten kunnen zich aanmelden voor deze dienstverlening, hiervoor kan contact opgenomen worden met de receptie van Stichting Samen Zorgen.

  Zij zorgen ervoor dat een contact­persoon een afspraak maakt voor een huis­bezoek om vervolgens een intakegesprek te houden.

 • Medewerkers: welke hygiëne maatregelen gelden er?

  Handen wassen

  Door regelmatig je handen te wassen verkleint de kans dat jij of iemand in jouw omgeving het coronavirus krijgt. Was je handen daarom altijd:

  • bij binnenkomst op onze locaties;
  • voor en nadat je bij een cliënt bent geweest;
  • voor of nadat je gaat eten of eten klaarmaakt;
  • na een toiletbezoek;
  • vóórdat je een sleutel uit de sleutelkast pakt;
  • nadat je je neus hebt gesnoten;
  • voordat je naar buiten gaat.

  Let op: handen wassen met water en zeep is beter dan (alleen) desinfecteren!

  Andere hygiënemaatregelen

  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
  • Schud geen handen.
  • We ventileren en luchten vaker.
 • Medewerkers: wat moet ik doen als ik klachten heb die passen bij het coronavirus?

  Als je zorgmedewerker bent één of meer symptomen passend bij COVID-19 hebt dan moet je thuisblijven en jezelf direct (laten) testen. Bij corona gerelateerde klachten is het nemen van een antigeentest (zelftest)  voldoende.
  Negatieve zelftest

  • Indien de test negatiefis, mag een zorgmedewerker met milde klachten (in ieder geval geen koorts) weer aan het werk.
  • De zorgmedewerker herhaalt de antigeensneltest bij blijvende klachten na tenminste 24 uur.
  • De zorgmedewerker werkt met een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II gedurende de hele dienst, tijdens contacten met patiënten en collega’s, zolang de klachten aanhouden.
  • De inzet van mondneusmaskers bij luchtwegklachten is dus niet langer beperkt tot COVID-19, maar wordt voortaan geadviseerd bij alle respiratoire infecties.

  Positieve zelftest

  Bij een positieve testuitslag geldt in de verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en thuiszorg:

  • Indien detest positief is, blijft de medewerker met klachten thuis in isolatie tot ten minste 24 uur symptoomvrij EN 48 uur koortsvrij vanaf minimaal 5 dagen na start symptomen tot maximaal 10 dagen na start van symptomen.
  • Zolang de respiratoire klachten aanhouden draagt de zorgmedewerker – ook na de isolatieperiode – een type II mondneusmasker tijdens contact met cliënten/bewoners en collega’s.
  • Je informeert je leidinggevende of de bereikbare dienst.
 • Medewerkers: wat moet ik doen als positief getest ben op het coronavirus?

  Bij een positieve testuitslag geldt in de verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en thuiszorg:

  • Indien detest positief is, blijft de medewerker met klachten thuis in isolatie tot ten minste 24 uur symptoomvrij EN 48 uur koortsvrij vanaf minimaal 5 dagen na start symptomen tot maximaal 10 dagen na start van symptomen.
  • Zolang de respiratoire klachten aanhouden draagt de zorgmedewerker – ook na de isolatieperiode – een type II mondneusmasker tijdens contact met cliënten/bewoners en collega’s.
  • Je informeert je leidinggevende of de bereikbare dienst.

  Medewerkers: wat moet ik doen als ik een positief geteste huisgenoot heb of in nauw contact ben geweest van een positief getest persoon? EN Medewerkers: ik ben een nauw contact van een positief getest persoon. Wat moet ik doen?–> aanpassen naar onderstaande informatie

  Zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon. Om te voorkomen dat zorgmedewerkers hun patiënten of collega’s besmetten, gelden de volgende maatregelen:

  • Zorgmedewerkers zonder klachten mogen werken als een huisgenoot of overig nauw contact positief getest is op COVID-19.
  • De zorgmedewerkers dragen in de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s.
  • Als de zorgmedewerker klachten krijgt blijft deze thuis en laat zich testen.
 • Medewerkers: wanneer kan ik testen met voorrang?

  Sinds 23 mei 2022 is de GGD gestopt met de prio-teststraten. Door de huidige lage testaantallen kunnen zorgmedewerkers net zo snel terecht in een reguliere teststraat. Daardoor zijn de prio-teststraten overbodig en vervalt de voorrang voor zorgmedewerkers bij coronateststraten.

 • Medewerkers: wat moet ik doen als ik een positief geteste huisgenoot heb of in nauw contact ben geweest van een positief getest persoon?

  Voor zorgmedewerkers zonder klachten1 gelden aanvullende adviezen na (bekend) risicocontact (contact met positieve huisgenoot, nauw contact). Om te voorkomen dat zorgmedewerkers hun bewoners/cliënten of collega’s besmetten, gelden de volgende maatregelen:

  • Zonder klachten mag je werken als een huisgenoot2 of overig nauw contact3 positief getest is op COVID-19.
  • In de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon draag je tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en houd je zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van bewoners/cliënten en collega’s.
  • Als je klachten krijgt blijf je thuis en laat je jezelf testen
   • Zie toelichting bij: ‘’Medewerkers: wat moet ik doen als ik klachten heb die passen bij het coronavirus?’’

   

  1 zonder klachten: geen koorts, geen hoesten, geen keelpijn, geen neusverkoudheid. Symptomen, zoals die bekend zijn bij de bevestigde persoon en/of behandelaar passend bij hooikoorts, astma, of chronische hoest om andere redenen, vallen niet onder symptomen van COVID-19. Het nog aanwezig zijn van moeheid, anosmie en dysgeusie speelt geen rol bij de definitie van symptoomvrij, want deze klachten kunnen een paar dagen tot weken na de eerste 5-10 dagen aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid. Als moeheid, anosmie en/of dysgeusie de enige symptomen na 5 dagen zijn, kan de isolatie daarom opgeheven worden.

  2 Huisgenoot: Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de bevestigde persoon.

  3 Overig nauw contact: Personen die in totaal (binnen 24 uur) langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de bevestigde persoon tijdens diens besmettelijke periode. Of in omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘nauw contact’ beschouwd.

 • Medewerkers: Ik ben een nauw contact van een positief getest persoon. Wat moet ik doen?

  Om te voorkomen dat je bewoners/cliënten of collega’s besmet gelden er aanvullende maatregelen voor zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief getest persoon.

  • Als je geen klachten hebt mag je gewoon komen werken, wel doe je een zelftest op dag 0 en dag 5.
  • Krijg je klachten dan;
   • Doe je een zelftest op dag 0 en dag 5. Heb je een negatieve zelftest bij klachten dan moet je altijd ook nog een PCR-test bij de GGD doen.
  • Heb je minder dan 8 weken geleden Covid-19 gehad dan moet je alleen testen als je klachten hebt.
  • De eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon draag je tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker type IIR
  • Houd de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon zoveel mogelijk 1,5 meter afstand met cliënten en collega’s.

  Dag 0 = laatste nauw contact met positief getest persoon 

  Wat is overig nauw contact:

  • Personen die in totaal (binnen 24 uur) langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de positief geteste persoon tijdens diens besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten). 
  • In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd. 

   

  *Coronaklachten: koorts, diarree, spierpijn, keelpijn, benauwdheid, neusverkoudheid.

  Symptomen zoals door je zelf herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder corona gerelateerde klachten. Moeheid, reuk- of smaakverlies en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van klachtenvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.

   

 • Medewerkers: waarom en hoe gebruik ik een mondneusmasker?

  Het mondneusmasker gebruiken we als:

  • Als een bewoner/cliënt dit wenst.
  • Als de medewerker korter dan 10 dagen geleden Covid-19 heeft gehad.
  • Als een bewoner/cliënt corona gerelateerde klachten heeft en in quarantaine zit.
  • Als de medewerker dit zelf prettiger vindt.

  Gebruik mondneusmasker:

  • Zet het masker op door het bij elastiekje/touwtje vast te pakken.
  • Raak het masker niet meer aan
  • Je hebt het masker helemaal op of helemaal af. Het masker hangt niet half onder de kin
  • Draag het masker maximaal 3 uur
  • Vervang het masker als het erg nat is
  • Je doet het masker af door alleen de elastieken vast te pakken
  • Je houdt de binnenkant tegen elkaar aan gevouwen
  • Kom niet aan het mondmasker zelf, dus leg het ook niet ergens neer
  • Gooi het masker in de afvalbak en raak deze niet onnodig aan
  • Pas handhygiëne toe!

  Twijfel je toch nog weleens hoe je het mondneusmasker nu gebruikt? Hieronder twee filmpjes van V&VN die voor ons ook van toepassing zijn:

  Een filmpje hoe het moet: https://youtu.be/F69bpufbsIo
  En een filmpje hoe het juist NIET moet: https://youtu.be/alGBmgj0E60

  Wat voor mondneusmasker en waar verkrijgbaar?
  Draag altijd preventief een mondneusmasker type IIR, eigen mondneusmaskers zijn voor medewerkers niet toegestaan. De mondneusmaskers liggen bij de ingang van de locaties of op je eigen werkplek/teamkamer.

 • Medewerkers: wanneer en hoe gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen?

  Vanaf het moment van een verdenking op een coronabesmetting worden er persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen: IIR mondneusmasker, schort lange mouwen, veiligheidsbril en handschoenen.

  Het FFP2 masker wordt gedragen als je aerosolvormende handelingen (uitzuigen, vernevelen) uitvoert.

  De medewerkers die in de wijk werken krijgen een persoonlijke set PBM die zij mee kunnen nemen tijdens hun diensten.

  Voor meer informatie en het gebruik van de beschermingsmiddelen zie draaiboek en werkinstructie.

 • Medewerkers: mag ik naar andere locaties toe?

  Ja het is toegestaan om op 1 dag meerdere locaties te bezoeken. Denk wel altijd aan de basis hygiëne adviezen.

   

   

 • Medewerkers: gaan scholingen en vergaderingen door?

  Online scholingen en vergaderingen kunnen doorgaan. De leidinggevende bepaalt of een bijeenkomst doorgaat en in welke vorm.

 • Medewerkers: mag ik voor verschillende organisaties werken?

  Een medewerker of stagiaire kan ook voor een andere organisatie werken. We gaan ervan uit dat je je ook daar houdt aan de landelijke richtlijnen. Heb je gewerkt bij een organisatie waar coronabesmettingen zijn, overleg dan altijd met je leidinggevende wat je moet doen.

 • Medewerkers: moet ik thuiswerken?

  We houden hierbij het advies van de rijksoverheid aan. Thuiswerken is niet meer verplicht. Maak hierover afspraken met je leidinggevende.

 • Medewerkers: hoe kan ik mentaal gezond blijven?

  Er zijn verschillende sites en organisaties die tips en adviezen geven om mentaal gezond te blijven. Klik hiervoor op onderstaande links:

  https://www.defensie.nl/downloads/publicaties/2020/03/23/tips-en-adviezen-voor-mentale-gezondheid-zorgprofessionals

  https://zorgenvoorprofessionals.nl/

  Ook kan je altijd terecht bij onze geestelijk verzorger Loes van Laar: 06 – 108 66 216 of l.vanlaar@stgsamenzorgen.nl

  Inmiddels is er ook een landelijke hulplijn geopend speciaal voor zorgprofessionals die psychosociale ondersteuning of een luisterend oor nodig hebben. Deze service biedt het Instituut voor Psychotrauma ARQ IVP. Zeven dagen per week kun je contact opnemen met een van de gespecialiseerde psychologen. Ook teamcoaches kunnen er terecht voor informatie om medewerkers te helpen in deze lastige periode.

  De hulplijn is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 – 21.30 uur op 088 – 330 55 00 of kijk op https://www.ivp.nl/ivp-accent/zorgprofessionals.

 • Medewerkers: kan ik op vakantie naar het buitenland?

  De Nederlandse overheid heeft besloten om het inreisverbod voor Nederland per 17 september 2022 te laten vervallen. Dit betekent dat vanaf 17 september 2022 alle reizigers uit landen binnen en buiten de Europese Unie of de Schengenzone, Nederland weer kunnen inreizen zonder inreisbeperkingen vanwege COVID-19 of andere COVID-19-eisen.

 • Medewerkers: waar vind ik meer informatie over arbeidsrechtelijke en -voorwaardelijke vragen en Corona?

  Actiz heeft een document opgesteld met de meestgestelde vragen en antwoorden. De meest recente versie is van 10 november 2021 en is na te vragen bij je leidinggevende.

 • Medewerkers: mag ik werken als ik zwanger ben?

  Zwangere zorgmedewerkers zijn volgens landelijk beleid in principe inzetbaar in alle werkzaamheden, ook rond (verdacht/bewezen) Corona cliënten, mits zij zich volgens alle gangbare procedures kunnen beschermen. Houd je dus vooral aan de maatregelen.

  Natuurlijk is dit altijd afhankelijk van jouw specifieke situatie en vinden we het belangrijk dat iedereen gezond blijft. Overleg daarom altijd met je teamcoach en maak afspraken als dat nodig is.

  Daarnaast kan vanaf 28 weken kan in overleg met de bedrijfsarts gekeken worden naar vervangend werk. Vanaf deze periode komen de longen iets meer in de verdrukking door de dikke buik waardoor het doorademen wat lastiger wordt. Luchtweginfecties zouden dan sneller complicaties kunnen geven.

 • Medewerkers: wie zitten er in het coronateam?

  Het coronateam bestaat uit:
  MT: Jeanette Horlings-Koetje, Chantal Peelen, Karen Beekman
  Staf: Marieke Mombarg
  Team- en zorgcoaches: Eline van Eldik, Marike Bovens, Kim Lintsen, Bernadet Hendriksen, Pieter van den Heuvel, Lize van Eimeren, Mart Bilo en Nicole Olthof.

  Indien nodig kunnen we via het coronateam Carolien Oldenkamp raadplegen; zij is als extern deskundig hygiënist verbonden aan SSZ.

  Voor locatie Liefkenshoek is Karen het aanspreekpunt.
  Voor locatie Andalhof is Chantal het aanspreekpunt.
  Voor de wijkverpleging is Chantal het aanspreekpunt.

  Alle informatie en afspraken worden centraal bijgehouden in een logboek waar ook alle verpleegkundigen bij kunnen.

  We vragen jou ook om informatie, foto’s, filmpje etc. die je verstuurt of ontvangt namens SSZ in het kader van corona, te delen met het Crisisteam. Alleen op deze manier kunnen we het overzicht bewaren en de informatie up-to-date houden.

  Je kunt deze informatie versturen via mail naar: vragencorona@stgsamenzorgen.nl