Bewegen met de buren

Elke vrijdagmiddag gaan de tafels en stoelen weer aan de kant op Liefkensplein in Liefkenshoek. Rond 14.15 uur komen de eerste deelnemers al enthousiast binnen en nemen plaats op een stoel in de kring. Het beweeguur voor de bewoners van Liefkenshoek en omwonenden is ondertussen voor velen het uitje van de week geworden. Samen met medewerkers van Liefkenshoek en Vera van fysiotherapie Reflex, bieden we een actief beweegprogramma aan. Het doel van deze middag is bewoners van Liefkenshoek te verbinden met andere inwoners van Heteren.

Elke week een verrassing wat we gaan doen

Elke week zijn er andere beweegoefeningen. Het programma wordt aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de deelnemers, eigen regie staat ten slotte voorop. Zo is het elke week een verrassing wat we gaan doen. Vaste prik zijn wel: één keer in de drie weken drums-a-live én altijd starten met een gezellig praatje.

Onze gastvrouwen zorgen in de pauze voor wat te drinken en is er een moment voor iedereen om bij te praten. De sfeer is gezellig, warm en er is duidelijk verbinding onderling. Ook familieleden van bewoners sluiten graag aan. Mensen die op Liefkensplein hun kop koffie drinken genieten ook mee: door het enthousiasme van de groep worden ook zij geprikkeld mee te bewegen vanaf hun eigen plek.

Komt u gezellig meedoen?

U bent welkom op vrijdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur op Liefkenshoek. Voor meer informatie kunt u op bij ons binnenlopen of bellen naar 026 – 4722 214.

Programma: Beweegmodules voor ouderen

Dit programma is een onderdeel van het project Beweegmodules voor (kwetsbare) ouderen in Heteren. Hier doen Overbetuwe beweegt, Reflex en Heteren Sociaal ook aan mee. Stichting Samen Zorgen neemt deel aan dit project en draagt graag bewegend een steentje bij aan een kleurrijk, fit en vitaal Heteren!