Aangepaste bezoekregeling

Naar aanleiding van de laatste toespraak van premier Rutte van afgelopen dinsdag, waarin is
aangekondigd dat er helaas weer verscherpte maatregelen worden ingesteld, willen wij u
informeren over de gevolgen voor onze cliënten en u als familie.

 

Voor de bezoekregeling hebben de verscherpingen tot gevolg dat vanaf 15 december het
aantal bezoekers per dag per cliënt weer teruggebracht moet worden naar maximaal 2
personen. Uitzonderingen zijn 24, 25 en 26 december. Voor deze dagen geldt dat er
maximaal 3 personen per dag op bezoek mogen komen.
Deze afspraken gelden in ieder geval tot en met 19 januari 2021.

 

Zoals bekend neemt het aantal besmettingen fors toe en ook wij ontkomen er niet
aan. Helaas hebben wij vanuit voorzorg de locatie Hoge Hof moeten sluiten. Dat betekent
dat bezoek nog steeds welkom blijft maar dat hier een aangepaste afspraak geldt van 1
persoon 1 uur per dag per cliënt. Een forse maatregel hopelijk van slechts korte duur.
Hierover hebben we u als familie deze week via de website geïnformeerd en is er een brief
aan u als bewoner verstuurd.