Laatste Nieuws

 

Verpleeghuizen in het nieuws over uitvraag risico 's

U heeft vast iets gehoord of gelezen over de uitvraag van risico ´s die verpleeghuizen moeten aanleveren bij de Inspectie en de bezwaren daarbij vanuit de verpleeghuizen en met name vanuit ActiZ de brancheorganisatie. Ook als Stichting Samen Zorgen hadden we daar bezwaren bij.

ActiZ heeft Inspectie gevraagd zorgvuldig te zijn en recht te doen aan de werkelijkheid en aan de nieuwe kwaliteitskoers en daarbij ook onze zorgen weg te nemen. Die zorgen betroffen:

  • De vraagstelling, die op onderdelen niet eenduidig is en verschillend uitgelegd kan worden. Daardoor is het moeilijk om aan de uitkomsten betekenis te hechten. Dit geldt in het bijzonder voor de vragen die gaan over het toedienen van psychofarmaca en het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen.
  • Het ontbreken van de mogelijkheid van het bieden van een passende context bij de uitvraag, waardoor de betekenis van de uitgevraagde gegevens door de zorgorganisatie zelf maar ook door de IGZ goed geduid kunnen worden.

Inmiddels heeft de Inspectie in overleg met de staatssecretaris toegezegd dat zij bereid zijn e.e.a. aan te passen. Daarmee wordt recht gedaan aan de gevraagde informatie en hoe dit te moeten duiden. Zeker waar het gaat om risicovolle zorg als vrijheidsbeperkende maatregelen en psychofarmaca. Stichting Samen Zorgen is, evenals vele collega instellingen, te allen tijde bereid open en transparant te zijn waar het gaat om zorgverlening, maar wel op een eenduidige wijze. Dan is het goed dat het gesprek met Inspectie en de staatssecretaris gevoerd wordt en te zien dat onze bezwaren worden gehoord!  Afgesproken is dat we de informatie voor 31 oktober bij Inspectie aanleveren.

-----------------------------------------------------

Samen Zorgen eerste deelnemer van landelijk programma Duurzaam en Gezond aan Tafel

Wij onderschrijven de uitgangspunten van Duurzaam en Gezond aan tafel volledig en zijn onder de indruk van de “Friese” resultaten. Daarom hebben wij ons als eerste ingeschreven voor het landelijk programma ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’. Lees hier meer >> Voor meer informatie kunt u terecht bij Jeannette Hagen, Marcel Inklaar en Mariëtte Kranendonk. Ook kunt op de website van Diverzio kijken:http://www.diverzio.nl/nieuws