Welzijn en zorg

Zelfstandig wonen, met zorg nabij
Blijft u graag zelfstandig wonen met ondersteuning dichtbij? Dat kan in Heteren in drie appartementencomplexen: aan de Hyacintenstraat, Akeleistraat en aan de Bremstraat. Deze appartementen kunt u huren via Woonstichting Valburg, Woningstichting Heteren en Mooiland Vitalis. Als bewoner kunt u een beroep doen op ondersteuning vanuit Liefkenshoek en ZorgThuis. U heeft daarvoor wel een CIZ-indicatie nodig.

Beschut wonen in appartementen
Er kan een tijd zijn waarin u lichamelijke ondersteuning nodig heeft. Of u krijgt te maken met psychogeriatrische problematiek. In Liefkenshoek zijn grote en kleine appartementen. Op de tweede en derde verdieping van Liefkenshoek zijn er appartementen voor beschut wonen. U hebt hiervoor een CIZ-indicatie nodig. U betaald een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK.

Samen zorgen wij voor uw welzijn. In het zorgplan leggen wij samen met u vast wat u van ons mag verwachten. Veranderen uw omstandigheden? Dan passen we het zorgplan aan. Uiteraard in nauw overleg met u. Meer informatie over aanvullende diensten en producten treft u aan in het overzicht.

Beschermd wonen in groepswoningen met verpleging
Bij dementie ontstaat veelal behoefte aan beschermd wonen. Een aantal kleinschalige woningen in Liefkenshoek biedt plaats aan bewoners met dementie. Hiervoor is een CIZ-indicatie is nodig. U betaald een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK.

Groepswoning
Wonen in een kleinschalige woning lijkt sterk op de eigen thuissituatie. Er is meer ruimte voor eigen wensen en de eigen dagindeling. Zo is uitslapen en later ontbijten in de ochtendjas prima mogelijk. Net als op een later tijdstip naar bed gaan.

Groepen bewoners met dementie voeren samen een zo normaal mogelijk huishouden. Dat gebeurt onder deskundige begeleiding. De woonvorm kent een gezamenlijke huiskamer.

Uw welzijn staat voorop. In het zorgplan leggen wij samen met u, uw familie en de specialist ouderengeneeskunde vast wat u van ons mag verwachten. Veranderen de omstandigheden? Dan passen we gezamenlijk het zorgplan aan. Meer informatie over aanvullende diensten en producten treft u aan in het overzicht.

Tijdelijk wonen met zorg nabij
Soms zijn er omstandigheden waardoor u tijdelijk niet voor uzelf of voor uw partner kunt zorgen. Dan biedt een tijdelijk verblijf in Liefkenshoek uitkomst. Met 'tijdelijk' wordt een van te voren vastgestelde periode bedoeld. Stichting Samen Zorgen heeft voor dit doel een beperkt aantal appartementen beschikbaar voor ouderen die zelfstandig wonen. U heeft hiervoor een ELV indicatie nodig. De huisarts of het ziekenhuis kan deze verstrekken. Mocht u niet in aanmerking komen voor de ELV indicatie en toch gebruik willen maken van een tijdelijk verblijf in Liefkenshoek, dan kunt u contact opnemen met de Woonzorgbemiddelaar.

 
   
   
 
 
 

Contact

Zorgadvies op maat? Vragen over beschikbaarheid van appartementen?
Bel met
Miriam Teunissen van Manen (Woonzorgbemiddelaar)

0488-452541

of

06-22467129

 

of mail naar:
m.teunissenvanmanen@stgsamenzorgen.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:30


Voor vragen over wijkverpleging kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige.

0488-820217