Veilig wonen in De Hoge Hof

U kunt in De Hoge Hof zelfstandig wonen, maar ook beschut en beschermd, met zorg op maat. Uw welzijn staat altijd voorop. Met uitzondering van het zelfstandig woonzorgcomplex hebt u voor alle woonvormen een CIZ-indicatie nodig. Hier vindt u de woonmogelijkheden op een rij:

Zelfstandig wonen met zorg dichtbij
Blijft u graag zelfstandig wonen met ondersteuning dichtbij? Rondom De Hoge Hof staan drie woon-zorgcomplexen met koop- en huurappartementen. Deze kunt u huren via woonstichting Valburg. U krijgt voorrang bij toewijzing als u in het bezit bent van een CIZ-indicatie. Als bewoner kunt u een beroep doen op ondersteuning van De Hoge Hof en ZorgThuis.

Beschut wonen
Mogelijk heeft u lichamelijke ondersteuning nodig of er is sprake van psychogeriatrische problematiek. Beschut wonen is mogelijk in één- of tweepersoons appartementen. U hebt hiervoor een CIZ-indicatie nodig. U betaald een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK.
Samen zorgen wij voor uw welzijn. In het zorgplan leggen wij samen met u vast wat u van ons mag verwachten. Veranderen uw omstandigheden? Dan passen we het zorgplan aan. Uiteraard in nauw overleg met u. Meer informatie over aanvullende diensten en producten treft u aan in het overzicht.

Beschermd wonen
Is er sprake van dementie en behoefte aan beschermd wonen? Dat kan in de eenpersoons appartementen Beschermd Wonen. Daarnaast is er een kleinschalige groepswoning, waar bewoners met dementie samen een zo normaal mogelijk huishouden voeren. U hebt hiervoor een CIZ-indicatie nodig. U betaald een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK.
Uw welzijn staat voorop. In het zorgplan leggen wij samen met u, uw familie en de specialist ouderengeneeskunde vast wat u van ons mag verwachten. Veranderen de omstandigheden ten aanzien van zorg? Dan passen we gezamenlijk het zorgplan aan. Meer informatie over aanvullende diensten en producten treft u aan in het overzicht.

Tijdelijk wonen met zorg nabij
Soms zijn er omstandigheden waardoor u tijdelijk niet voor uzelf of voor uw partner kunt zorgen. Dan biedt een tijdelijk verblijf in De Hoge Hof uitkomst. Met 'tijdelijk' wordt een van te voren vastgestelde periode bedoeld. Stichting Samen Zorgen heeft voor dit doel een beperkt aantal appartementen beschikbaar voor ouderen die zelfstandig wonen. U heeft hiervoor een ELV indicatie nodig. De huisarts of het ziekenhuis kan deze verstrekken. Mocht u niet in aanmerking komen voor de ELV indicatie en toch gebruik willen maken van een tijdelijk verblijf in De Hoge Hof, dan kunt u contact opnemen met de Woonzorgbemiddelaar.

 
   
   
 
 
 

Contact

Zorgadvies op maat? Vragen over beschikbaarheid van appartementen?
Bel met
Miriam Teunissen van Manen (Woonzorgbemiddelaar)

0488-452541

of

06-22467129

 

of mail naar:
m.teunissenvanmanen@stgsamenzorgen.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:30


Voor vragen over wijkverpleging kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige.

0488-820217