Sinds jaar en dag een begrip in Heteren, Herveld en Zetten

In mei 2000 fuseerden Zorgcentrum Liefkenshoek in Heteren en Zorgcentrum De Hoge Hof tot Stichting Samen Zorgen. Deze fusie werd niet van bovenaf opgelegd, niet afgedwongen, maar de wens ertoe ontstond vanuit de oprechte overtuiging dat samengaan tot een meerwaarde zou leiden. En bij de voorbereidingen en de uitvoering van de fusie is het zoeken naar die meerwaarde steeds richtinggevend geweest.

Stichting Samen Zorgen is een begrip in Heteren, Herveld en Zetten. Twee zorgcentra vormen de spil in de dorpen: Liefkenshoek in Heteren en De Hoge Hof in Herveld. Veel mensen uit de dorpen onderhouden dagelijks contact met de bewoners.

In de loop van de jaren zijn de aantallen medewerkers en vrijwilligers bij Stichting Samen zorgen toegenomen. Dit zegt iets over de cultuur in de dorpen van ons werkgebied:

  • SSZ is geworteld in de dorpen waarin gewerkt wordt en zoekt samenwerking met andere partijen;
  • De inwoners van diezelfde dorpen voelen zich betrokken en zijn bereid om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van de ouderen;
  • In “onze dorpen”  is de waarde zichtbaar van  SAMEN ZORGEN  voor onze ouderen: een nauwe samenwerking tussen  familie, mantelzorg, buren , vrijwilligers en professionele zorgverlener (SSZ). Het lijkt zo gewoon, maar het is  bijzonder  en..... het is iets om te koesteren.